Usposabljanja za strokovne delavce v organizacijah

PROSTOVOLJSTVO OTROK IN MLADIH ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SOLIDARNE DRUŽBE, INTENZIVNO USPOSABLJANJE

Če želite, da se bodo učenci vaše šole spominjali po tem, da so se uspehov veselili skupaj, da nikogar niso pustili samega v stiski, da so se upali lotiti velikih podvigov zato, ker so lahko računali drug na drugega, da nihče ni mogel postati naj učenec samo zaradi odličnih ocen, ampak le, če je bil tudi pripravljen pomagati drugim, da drugačnost ni bila problem, ampak priložnost, da so ideje za izboljšave življenja na šoli in v njeni okolici pri učiteljih padle na plodna tla, da drobna dejanja prijaznosti niso bila spregledana, da so s pomočjo drugim krepili

Namen usposabljanja je celostno usposobiti pedagoške delavce za kakovostno vodenje prostovoljstva otrok in mladih v vzgoji in izobraževanju. Prostovoljstvo bomo osvetlili kot način spodbujanja empatije, krepitve solidarnosti, kot pristop k razvijanju sodelovanja, pripadnosti in odgovornosti med otroki in mladimi.

Teme usposabljanja:

 • Definicija prostovoljstva in opredelitev njegove vloge v družbi
 • Pristopi za spodbujanje socialnega učenja
 • Formalne podlage za vzpostavljanje prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju
 • Priprava šole in dijaškega doma na vzpostavitev organiziranega prostovoljstva
 • Temeljne oblike prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju
 • Vloga, naloge in kompetence mentorja in koordinatorja prostovoljcev
 • Pomen prostovoljstva za pro-socialni razvoj otrok in mladostnikov
 • Motivacijski dejavniki in pristopi k spodbujanju prostovoljstva otrok in mladih
 • Prostovoljstvo kot priložnost za razvoj ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja
 • Etični kodeks organiziranega prostovoljstva in njegova implementacija pri delu z otroki in mladimi.

Obveznost:
Poleg udeležbe na celotnem usposabljanju bodo udeleženci izdelali načrt razvoja prostovoljskih aktivnosti na svoji šoli oz. v dijaškem domu in ga predstavili.

Cena z ddv: 80 €

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.

Komu je namenjeno usposabljanje?
Delavnica je namenjena pedagoškim delavcem, ki bi želeli kakovostno voditi prostovoljstvo otrok in mladih v vzgoji in izobraževanju.

Kako poteka usposabljanje?
Celotno usposabljanje obsega 5 dni po 8 pedagoških ur (skupno 40 ur) in poteka v dveh delih. Udeleženci za sodelovanje na celotnem usposabljanju in izdelavo načrta prejmejo potrdilo in 2 točki.

Prijava
Prek elektronskega obrazca, dostopnega TUKAJ.

VEČ INFORMACIJ dobite  na elektronskem naslovu tjasa.arko@filantropija.org ali na telefonski številki 01 433 40 24. 

PROSTOVOLJSTVO ZA BOLJŠE VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V ŠOLO

Usposabljanje je namenjeno učiteljem in drugim pedagoškim delavcem v šolah, ki želijo pridobiti znanja in veščine za boljšo integracijo otrok priseljencev v šolo z različnimi oblikami prostovoljstva. Obsega 8 pedagoških ur. Udeleženci prejmejo gradivo in potrdilo.

Obsega naslednje teme:

 • Prostovoljstvo kot učinkovit pristop k sprejemanju različnosti in opolnomočenju.
 • Oblike prostovoljstva, ki učinkovito podpirajo vključevanje otrok priseljencev v šolah.
 • Študij primera: potrebe kot vodilo pri snovanju prostovoljskih aktivnosti.

Cena z ddv: 60€

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.

Ugodnosti:

 • za pedagoške delavce iz šol, vključenih v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij: cena 45,00 €
 • za pedagoške delavce iz šol, prejemnic naziva Junaki našega časa, in nosilk zastave Sadeži družbe: za enega posameznika, ki bo kot začetnik prevzel mentorstvo prostovoljcem, je udeležba brezplačna.

Opomba za vse šole, ki še niste članice Mreže: vključitev je brezplačna, informacije o vključitvi dobite pri nas.

Prijavnica za usposabljanje je dostopna elektronsko ali v  papirnati obliki.

VEČ INFORMACIJ dobite na elektronskem naslovu usposbljana@filantropija.org ali na telefonski številki 01 433 40 24. 

Vse o vključevanju v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij izveste pri Nini Lukashevich, nina.lukashevich@filantropija.org, 01 433 40 24.

DELAVNICA ZA PROSTOVOLJSKE ORGANIZACIJE – ZAKON O PROSTOVOLJSTVU V PRAKSI

Kaj pomeni zakon za posamezno prostovoljsko organizacijo? Ali je zares potrebno imeti s prostovoljci pisne dogovore o prostovoljskem delu? Katere stroške lahko povrnemo prostovoljcem in v kakšnem znesku? Katere evidence o delu in prostovoljcih moramo voditi? Kdo je upravičen do dodatka za delovno aktivnost?

Vabimo vas na triurno delavnico, kjer vam bomo skozi praktične primere predstavili Zakon o prostovoljstvu in drugo zakonodajo na področju prostovoljstva. Na delavnici boste lahko preverili, ali že imate organizirano prostovoljsko delo v skladu z veljavno zakonodajo in kaj morate na tem področju še storiti.

Teme delavnice:

 • Namen in cilji Zakona o prostovoljstvu;
 • Vrednotenje prostovoljskega dela v razpisih;
 • Sklepanje dogovora o prostovoljstvu;
 • Vpisnik  prostovoljskih organizacij – njegove prednosti in obveze prostovoljskih organizacij;
 • Povračila stroškov prostovoljcem in nagrada za izjemne dosežke;
 • Vodenje evidenc in vzpostavitev evidenčnega lista prostovoljstva;
 • Prostovoljsko delo in prejemniki denarnih socialnih pomoči – dodatek na delovno aktivnost.

Cena z ddv: 37 €

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.

Komu je namenjena delavnica?
Delavnica je namenjena mentorjem in organizatorjem prostovoljskega dela, vodstvenim delavcem. Posebej ga priporočamo organizacijam, ki bi radi uredili interne akte, organizacijam, ki vračajo stroške prostovoljskega dela, organizacijam, ki vzpostavljajo nove prostovoljske programe.

Kako poteka delavnica?
Delavnica poteka v obliki predavanja in izkustvenih delavnic, zato je število udeležencev omejeno in je potrebna predhodna prijava. Od udeležencev se pričakuje udeležba ves čas delavnice.

VEČ INFORMACIJ dobite  na elektronskem naslovu usposabljanja@filantropija.org ali na telefonski številki 01 433 40 24. 

USPOSABLJANJE ZA PEDAGOŠKE DELAVCE – VZPOSTAVLJANJE PROSTOVOLJSTVA V ŠOLI

Namenjeno je pedagoškim delavcem z osnovnih in srednjih šol, ki začenjajo z razvojem prostovoljstva. Obsega 8 pedagoških ur, udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Obsega naslednje teme:

 • Prostovoljstvo kot učinkovit pristop k vsakdanjemu delu z otroki in mladostniki.
 • Štiri oblike prostovoljstva v šolah, njihove prednosti in izzivi.
 • Študij primera: potrebe kot vodilo pri snovanju prostovoljskih aktivnosti.
 • Prostovoljstvo kot priložnost za motiviranje otrok in mladostnikov.

Cena z ddv: 60€

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.

Ugodnosti:

 • za pedagoške delavce iz šol, vključenih v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij: cena 45,00 €
 • za pedagoške delavce iz šol, prejemnic naziva Junaki našega časa, in nosilk zastave Sadeži družbe: za enega posameznika, ki bo kot začetnik prevzel mentorstvo prostovoljcem, je udeležba brezplačna.

Opomba za vse šole, ki še niste članice Mreže: vključitev je brezplačna, informacije o vključitvi dobite pri nas.

Prijavnica za usposabljanje je dostopna elektronsko ali v papirnati obliki.

“Vse kar smo pridobili, lahko uporabimo v našem vsakdanjem življenju za gradnjo trdnega in širokega mostu človeka k človeku. Hvala za srečanje na topel, prijeten način!” Nikica Grkman, mentorica prostovoljcev na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana

VEČ INFORMACIJ dobite na elektronskem naslovu usposabljanja@filantropija.org ali na telefonski številki 01 433 40 24. 

USPOSABLJANJE O FORMALNI UREDITVI PROSTOVOLJSTVA V JAVNEM ZAVODU

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki bi radi pridobili potrebna znanja za začetek vzpostavljanja prostovoljstva v različnih javnih zavodih.

Obsega naslednje teme:

 • Zakonska podlaga za vzpostavljanje prostovoljstva v javnem zavodu.
 • Prostovoljski program – obvezne sestavine in njihovo uresničevanje.
 • Sklepanje dogovorov s prostovoljci.
 • Uresničevanje pravic prostovoljcev.
 • Vpis v evidenco organizacij s prostovoljskim programom na AJPES.
 • Podpora javnim zavodom pri organiziranju prostovoljstva.

Cena z ddv: 37€

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.

Prijavnica za usposabljanje je dostopna elektronsko.

VEČ INFORMACIJ dobite na usposabljanja@filantropija.org ali 01 433 40 24.

PROSTOVOLJSTVO ZA BOLJŠE VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V ŠOLO

Usposabljanje je namenjeno učiteljem in drugim pedagoškim delavcem v šolah, ki želijo pridobiti znanja in veščine za boljšo integracijo otrok priseljencev v šolo z različnimi oblikami prostovoljstva. Obsega 8 pedagoških ur. Udeleženci prejmejo gradivo in potrdilo.

Obsega naslednje teme:

 • Prostovoljstvo kot učinkovit pristop k sprejemanju različnosti in opolnomočenju.
 • Oblike prostovoljstva, ki učinkovito podpirajo vključevanje otrok priseljencev v šolah.
 • Študij primera: potrebe kot vodilo pri snovanju prostovoljskih aktivnosti.

Cena z ddv: 60€

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.

Ugodnosti:

 • za pedagoške delavce iz šol, vključenih v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij: cena 45,00 €
 • za pedagoške delavce iz šol, prejemnic naziva Junaki našega časa, in nosilk zastave Sadeži družbe: za enega posameznika, ki bo kot začetnik prevzel mentorstvo prostovoljcem, je udeležba brezplačna.

Opomba za vse šole, ki še niste članice Mreže: vključitev je brezplačna, informacije o vključitvi dobite pri nas.

Prijavnica za usposabljanje je dostopna elektronsko ali v  papirnati obliki.

VEČ INFORMACIJ dobite na elektronskem naslovu usposbljana@filantropija.org ali na telefonski številki 01 433 40 24. 

Vse o vključevanju v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij izveste pri Nini Lukashevich, nina.lukashevich@filantropija.org, 01 433 40 24.