Kaj menite o naslednji trditvi: »Za kakovostno prostovoljsko delo je pomembna samo dobra volja prostovoljca.«

Kadar gre za enostavne zadeve, bi se z zgornjo trditvijo lahko strinjali in seveda, dobra volja je pomembna, ampak ali je dovolj? Prostovoljci so povedali, da so za kakovostno delo potrebna tudi določena znanja in izkušnje ter podpora mentorja, ki jih spremlja in vodi pri delu. IMG_20150830_141616

Tudi mi se zavedamo da z dobrimi delavnicami razjasnimo polje prostovoljstva marsikateremu posamezniku in olajšamo delo mnogim mentorje. Zato na Slovenski filantropiji organiziramo naslednja usposabljanja:

Uvodna usposabljanja za prostovoljce

Uvodna usposabljanja so namenjena posameznikom, ki se na prostovoljsko delo šele pripravljajo, in tudi tistim, ki že delujejo kot prostovoljci, vendar se še niso udeležili organiziranega izobraževanja. Pri Uvodnem usposabljanju ne gre toliko za pridobitev specifičnih znanj na različnih področjih dela, temveč za odkrivanje splošnih tem. Poglobimo se v motivacijo, odnos med prostovoljcem in uporabnikom, pravice in odgovornosti, načine komuniciranja in etična načela. Usposabljanje prostovoljca opozori na morebitne neprijetnosti, ki bi se lahko zgodile ob izvajanju prostovoljskega dela, in usmerja njegovo ravnanje.

Udeleženci so lahko učenci višjih razredov osnovne šole, srednješolci, študenti in tudi vsi ostali, ki jih prostovoljsko delo zanima. Zgornje starostne meje za udeležence usposabljanj ni.

Več informacij o uvodnih usposabljanjih, razpisane termine in prijavnico najdete tukaj.

Prijavo na uvodno usposabljanje lahko oddate tudi preko kontaktnega obrazca.

Tematska usposabljanja za prostovoljce

Namen tematskih usposabljanj je izobraziti in opolnomočiti prostovoljce iz različnih organizacij, ki se srečujejo s pomanjkanjem znanj in izkušenj pri svojem delu.  Različne potrebe različnih skupin prostovoljcev bomo zadovoljevali z naslednjimi izobraževanji:

  • Medgeneracijsko prostovoljsko sodelovanje
  • Priložnosti medkulturnega sodelovanja
  • Komunikacija – ključ do dobrega odnosa
  • Prostovoljstvo z begunci
  • Krepitev kompetenc za individualno delo z uporabnikom
  • Vodenje skupine in skupinska dinamika
  • Metode dela z otroki iz ranljivih skupin

Več informacij o tematskih usposabljanjih in prijavnice najdete tukaj.

Usposabljanja za mentorje prostovoljskega dela

UVAJANJE PROSTOVOLJSKEGA DELA V JAVNE ZAVODE,

UVODNO USPOSABLJANJE ZA MENTORJE V NVO,

MOTIVIRANJE IN SPREMLJANJE PROSTOVOLJCEV,

REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ V PROSTOVOLJSTVU,

Več informacij o usposabljanjih za mentorje in prijavnico/kontaktni obrazec najdete tukaj.

Izvajanje usposabljanj v vaši organizaciji

V kolikor imate med 10 in 18 prostovoljcev, ki bi se radi udeležili delavnice, jo izvedemo tudi za vas. Izobraževanja prilagodimo potrebam in željam prostovoljske organizacije. Ta lahko pomenijo tako dodatno spodbudo prostovoljcem kot tudi pomoč organizacijam, ki še nimajo natančno izdelane sheme izobraževanja. Preglejte našo ponudbo tukaj. Usposabljanja za mentorje

Pri splošnem mentorskem usposabljanju se mentorji korak za korakom sprehodijo od začetne priprave organizacije na prostovoljstvo do vrednotenja ob zaključku procesa. Ustavijo se pri obrazcih, ki so pomembni za sklepanje dogovora in vodenje prostovoljcev ter si razjasnijo zakon o prostovoljskem delu. Poglobijo se v motivacijo, primerjajo izkušnje s prostovoljci in si izmenjajo primere dobrih praks. Glede na potrebe in interes organiziramo tudi tematska in nadaljevalna usposabljanja za mentorje.