NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je spodbujati prostovoljstvo med zaposlenimi, nezaposlenimi, upokojenci, dijaki in študenti – migranti in osebami z migrantsko izkušnjo in jih aktivirati ter s tem povečati njihovo zaposljivost s pridobivanjem referenc iz prostovoljstva, hkrati pa izboljšati splošno informiranost migrantov v lokalnem okolju na zanje dostopen način. Projekt zajema naslednje aktivnosti:
• Pripravo prostovoljskega programa za Info točko za tujce Zavoda RS za zaposlovanje,
• Izvedbo usposabljanj prostovoljcev,
• Mentorstvo prostovoljcem.
FINANCERJI PROJEKTA: Zavod RS za zaposlovanje , Evropska komisija – Evropski socialni sklad

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor