Opis projekta

S projektom Vez(enine) skupnosti naslavljamo enega od problemov starajoče se družbe: starejše, zlasti če potrebujejo pomoč oz. oskrbo, kot družba prepogosto odrivamo na stran, zapiramo v institucije. Različne oblike skupnostne oskrbe, ki koristi prinašajo tako uporabnikom kot skupnosti v celoti, so premalo razvite, podprte in ciljna populacija je z njimi premalo seznanjena.

Zato nameravamo na podlagi dobrih praks, ki že obstajajo v Sloveniji, in primerov iz tujine, predvsem pa skupaj s čim širšim naborom deležnikov – uporabnikov, njihovih svojcev in prihodnjih uporabnikov, odločevalcev, izvajalcev oskrbe – raziskati, predstaviti in preskusiti nekatere načine povezovanja med institucijami za oskrbo starejših in skupnostjo, v kateri stojijo in s katero bi lahko živele, ter nove oblike skupnostne oblike stanovanjske preskrbe. S projektom bomo opozorili na pomembnost skupnosti za dobrobit posameznika in vlogo prostorov pri omogočanju/onemogočanju skupnosti in skrbi drug za drugega. Za vzpostavitev vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe bodo prav toliko kot javne in dostopne skrbstvene storitve pomembni preventivni ukrepi, povezani z zagotavljanjem ustreznih stanovanjskih pogojev, vzpostavljanjem skupnostnih prostorov, ki omogočajo srečevanja, samopomoč in izmenjavo, ter podpora neformalnim oskrbovalcem

Na podlagi analize stanja in raziskave dobrih praks bomo zasnovali potujočo razstavo z interaktivnimi delavnicami, v katerih bodo sodelovali obiskovalci/uporabniki na vseh lokacijah. Ob razstavi bomo organizirali posvete z lokalnimi deležniki in zaključke v obliki predlogov in pobud prenesli odločevalcem na nacionalni ravni in si prizadevali, da jih vključijo v zakonodajne predloge.

Vzporedno s tem bomo v sodelovanju z vsaj enim izbranim socialnovarstvenim zavodom za oskrbo starejših vzpostavili primer dobre prakse trajnega in kakovostnega vključevanja prostovoljcev v delo zavoda. To je namreč eden od vsem dostopnih načinov, kako se lahko zavodi odpirajo v skupnost in tkejo trajne in tesne vezi s svojci svojih stanovalcev, bodočimi uporabniki in drugimi lokalnimi prebivalci.

Trajnost projektnih rezultatov bomo zagotovili z vzpostavljanjem vezi znotraj skupnosti in novih sodelovanj med deležniki, s potencialom za nadaljnji skupni razvoj in konkretizacijo začrtanih pobud za skupnostne prostore in programe po koncu projekta. Poleg tega bodo ključne ugotovitve in rezultati vsaj še eno leto dostopni na spletnih straneh partnerskih organizacij.

Več na spletni strani projekta: https://vezenine-skupnosti.si/ 

Rezultati projekta

Dogajanje na projektu

PARTNERJI V PROJEKTU: Inštitut za študije stanovanj in prostora, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Katarina Rotar, katarina.rotar@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2024

FINANCER PROJEKTA: ACF Slovenija

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor