Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine. Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočamo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želimo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.

Druženje v Skupni točki je namenjeno vsem, ki si želite pestrega in zabavnega preživljanja prostega časa. Vabljeni!

Enota VGC Skupna točka v Ljubljani je odprta:

Od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00

Slovenska filantropija
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
info@filantropija.org
01 430 12 88, 01 433 51 06

Mesečni razpored dogodkov

OKTOBER 2020

REDNE AKTIVNOSTI

Vsak TOREK v mesecu oktobru

 • 15.30 – 17.00: tečaj slovenskega jezika za priseljenke

Vsak ČETRTEK v mesecu oktobru

 • 17.00 – 18.30: tečaj slovenskega jezika za priseljence

OSTALE AKTIVNOSTI

Četrtek, 1. oktober

 • 10.00 – 12.00: delavnica pisanja življenjepisa in motivacijskega pisma in seznanitev s portali za prijave na prosta delovna mesta

Ponedeljek, 5. oktober

 • 10.00 – 12.00: delavnica seznanitve z organizacijami, kjer lahko opravljamo prostovoljno delo in prispevamo k skupnosti

Torek, 6. oktober

 • 16.00 – 18.00: delavnica šivanja mask in kvačkanja

Sreda, 8. oktober

 • 10.30 – 12.30: razbremenilni pogovori o vsakodnevnih izzivih, težavah, reševanju le-teh in skrbi zase

Petek, 9. oktober

 • 11.00 – 13.00: delavnica: spoznavanje navad in običajev v Sloveniji

Torek, 12. oktober

 • 12.00 – 14.30: informativna delavnica za priseljenke in priseljence: kako do državljanstva RS in kaj to pomeni

Četrtek, 15. oktober

 • 10.00 – 12.30: pogovor o upravljanju vsakodnevnega življenja (odnosi, otroci, zaposlitveni status, medosebni odnosi, čustvena stabilnost in skrb zase, idr.)

Torek, 20. oktober

 • 10.00 – 12.00: delavnica za ženske (pogovor)
 • 17.00 – 19.00: druženje ob kvački – kvačkarska delavnica za začetnice in poznavalke

Četrtek, 22. oktober

 • 10.00 – 12.00: delavnica o pravicah in dostopu do zdravstvenih storitev, postopek iskanja osebnega zdravnika, zobozdravnika, idr.
 • 11.00 – 13.00: kuharska delavnica

Ponedeljek, 26. oktober

 • 10.00 – 12.30: delavnica o iskanju zaposlitve in zaposlitvenih možnostih

Torek, 27. oktober

 • 17.00 – 19.00: druženje ob kvački – kvačkarska delavnica za začetnice in poznavalke

Četrtek, 29. oktober

 • 10.00 – 12.30: delavnica pisanja življenjepisa in motivacijskega pisma za prijavo na prosta delovna mesta
 • 11.00 – 13.00: kuharska delavnica

Petek, 30. oktober

 • 10.00 – 12.30:  ustvarjalna delavnica za otroke

Delavnice se izvajajo ob upoštevanju priporočil NIJZ.

Za individualna svetovanja smo dosegljivi od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro.

Vsak dan smo za pomoč pri reševanju kakršne koli stiske ali potrebe ali želje po pogovoru, dosegljivi na telefonski številki 041 648 357 ali po e-pošti: ziva.gabaj@filantropija.org (Živa Gabaj).