Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine. Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočamo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želimo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.

Druženje v Skupni točki je namenjeno vsem, ki si želite pestrega in zabavnega preživljanja prostega časa. Vabljeni!

Enota VGC Skupna točka v Ljubljani je odprta:

Od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00

Slovenska filantropija
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
info@filantropija.org
01 430 12 88, 01 433 51 06

Mesečni razpored dogodkov

JANUAR 2021

Delavnice se izvajajo ob upoštevanju priporočil NIJZ.

REDNE AKTIVNOSTI

Vsak TOREK 

 • 15.30 – 17.00: tečaj slovenskega jezika za priseljenke (preko aplikacije Zoom)

Vsak ČETRTEK 

 • 17.00 – 18.30: tečaj slovenskega jezika za priseljence (preko aplikacije Zoom)

OSTALE AKTIVNOSTI

Ponedeljek, 4. januar

 • 10.00 – 11.30: kako izpolnjujemo različne vloge in obrazce (npr. za Center za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje, vloge za UE, idr.)

Četrtek, 7. januar

 • 10.30 – 12.30: razbremenilni pogovori o vsakodnevnih izzivih, težavah, reševanju le-teh in skrbi zase

Ponedeljek, 11. januar

 • 10.00 – 12.00: delavnica pisanja življenjepisa in motivacijskega pisma za prijavo na prosta delovna mesta

Torek, 12. januar

 • 10.00 – 12.00: delavnica za ženske (pogovor)

Četrtek, 14. januar

 • 10.30 – 12.30: razbremenilni pogovori o vsakodnevnih izzivih, težavah, reševanju le-teh in skrbi zase

Torek, 19. januar

 • 10.00 – 11.30: delavnica o pravicah in dostopu do zdravstvenih storitev, postopek iskanja osebnega zdravnika, zobozdravnika, naročanje k specialistu, idr.

Četrtek, 21. januar

 • 10.00 – 12.30: praktična delavnica o iskanju namestitve: pravice in obveznosti stanodajalcev in najemodajalcev, kje in kako se išče namestitev

Torek, 26. januar

 • 10.00 – 12.00: delavnica za ženske (pogovor)

Četrtek, 28. januar

 • 10.00 – 12.30: delavnica krepitve starševskih kompetenc – družinsko ozračje, družinski odnosi, vzgoja, postavljanje meja, idr.

Petek, 29. januar

 • 13.00 – 15.00: delavnica: spoznavanje navad in običajev v Sloveniji

Za individualna svetovanja smo dosegljivi od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro.

Vsak dan smo za pomoč pri reševanju kakršne koli stiske ali potrebe ali želje po pogovoru, dosegljivi na telefonski številki 041 648 357 ali po e-pošti: ziva.gabaj@filantropija.org (Živa Gabaj).