prim. Anica Mikuš Kos

predsednica

Tereza Novak

izvršna direktorica
01 / 430 12 88
051 315 162

Meri Kovač Debeljak

poslovna sekretarka
01 / 430 12 88
031 610 315

Sabrina Lever

odnosi z javnostmi
01/ 433 40 24
051 654 726