WELCOMM – Podpora pri vključevanju državljanov tretjih držav z razvijanjem učnih in usklajevalnih orodij, z namenom oblikovanja sprejemajočih in vključujočih skupnosti (Welcomm –Supporting integration of third country nationals through developing learning and collaboration tools to build welcoming and inclusive communities)

Namen projekta je olajšati vključevanje oseb z mednarodno zaščito, zlasti tiste, ki so bile preseljene in premeščene v novo državo, z razvijanjem inovativnih, spletnih orodij z informacijami o državi gostiteljici, e-tečajem jezika in socio-kulturno orientacijo za podporo pred odhodom in ob prihodu v novo državo. Prav tako je namen projekta okrepiti zmogljivosti strokovnjakov, praktikov, lokalnih aktivistov, civilne družbe in prostovoljcev, da lahko učinkovito olajšajo in podprejo vključevanje oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito.

PARTNERJI PROJEKTA: Rehabilitacijski centar za stres i traumu (HR), Sudwind – Verein fur entwicklungspolitik und globale gerechtigkeit (AT), Udruge Centar za mirovne studije (HR), CESIE (IT).
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Tamara Rafković Loštrek, tamara.raftovic-lostrek@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2019

SOFINANCER PROJEKTA: Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF)

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor