Na Slovenski filantropiji nudimo različne možnosti sodelovanja za javnimi zavodi, največ na področju prostovoljstva. Čas, energijo in znanje že dolgo časa radi izmenjamo z različnimi akterji v šolah in vzgojnih zavodih ter bolnišnicah.

ŠOLE IN VZGOJNI ZAVODI

Prostovoljstvo je odlična priložnost za osebnostni in socialni razvoj otrok in mladostnikov, zato ga mnoge šole, vrtci in dijaški domovi uspešno vključujejo v svoj način dela.

Slovenska filantropija kot nevladna organizacija partnersko podpira prizadevanja šol in drugih zavodov v vzgoji in izobraževanju za pozitivno socializacijo otrok in mladih, razvijanje empatije, spodbujanje solidarnosti v družbi in gradnjo spoštljivih medsebojnih odnosov. Strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju ponujamo možnost sodelovanja na področjih, kjer se pedagoško delo zliva s poslanstvom naše humanitarne prostovoljske organizacije.

INFORMACIJE IN SVETOVANJE, kako vzpostaviti in razvijati prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju: 01 433 40 24, usposabljanja@filantropija.org.

“Naj si učiteljice še tako prizadevamo za čim bolj kvalitetno delo, ne moremo učencem dati tega, kar jim dajo prostovoljci. In če si še tako prizadevamo devetošolcem dokazati, da so čudoviti odraščajoči ljudje, vredni zaupanja, ljubezni in vsega dobrega, jim ne moremo tega dokazati bolje, kot si sami dokažejo preko prostovoljnega dela.” -Učiteljica Ana Kostanjevec, mentorica prostovoljcev z OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Kaj ponujamo vzgojnim zavodom?

 • V času načrtovanja programov za naslednje šolsko leto predstavljamo ponudbo aktivnosti na področju prostovoljstva, medgeneracijskega sodelovanja in migracij za šole in druge zavode v vzgoji in izobraževanju.
 • Šole in dijaški domovi, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev, so vsako šolsko leto vabljeni k sodelovanju na natečaju Slovenske filantropije Junaki našega časa. Natečaj je namenjen razvoju prostovoljstva otrok in mladih na šolah in v dijaških domovih, sodelujejo lahko skupine učencev – prostovoljcev, oddelki, razredi, skupine oddelkov ali razredov, posamezne triade osnovnih šol ali osnovne in srednje šole oziroma dijaški domovi v celoti. Cilji natečaja so krepitev solidarnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, aktiviranje šolarjev za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev nekega problema v skupnosti, promocija prostovoljstva med otroki in mladimi, spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih ter senzibiliziranje učencev za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju.

Informacije o nazivu Junaki našega časa: 01 433 40 24, usposabljanja@filantropija.org.

Kaj ponujamo mladim?

Da bo aktivno državljanstvo postalo otipljiva izkušnja in da bodo/boste mladi lahko razvijali tudi kompetence, ki zahtevajo angažiranje izven šolskih okvirov, vam predstavljamo Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade. V katalogu je zbrana ponudba prostovoljskih aktivnosti, ki jih lahko opravljate mladi do 30. leta, tiste, primerne tudi za mladoletne, pa so označene z zelenimi rokicami – znakom Mladim prostovoljcem prijaznih organizacij. Ta znak pomeni, da prostovoljska organizacija/organizacija s prostovoljskim programom ravna v skladu z Zakonom o prostovoljstvu, da daje mladim prostovoljcem dobro mentorsko podporo ter nudi varno delovno okolje.

Katalog je namenjen:

 • mladim prostovoljcem do 30. leta, da lahko sami polistajo po ponudbi prostovoljskih del in najdejo zanimiv izziv zase,
 • njihovim staršem, da lahko svoje mladostnike usmerijo k družbeno odgovornemu preživljanju prostega časa in izkustvenemu učenju izven šole,
 • pedagoškim delavcem, ki bi želeli mlade usmeriti k širjenju obzorja na neformalen način, povezovanju z organizacijami v svojem okolju in morda nekatere tudi k doživljanju občutka lastne vrednoti, če se v šoli ne morejo dokazati z uspehi.

Za lažje iskanje primerne aktivnosti smo oblikovali dva kataloga – v enem so zbrane organizacije iz celotne Slovenijo, v drugem pa le te iz območja Ljubljane.

BOLNIŠNICE 

Prostovoljstvo je v razvitem svetu uveljavljeno kot oblika dodatne pomoči za bolnike in njihove svojce, ki pomeni pomembno dopolnitev storitev javnih in zasebnih zavodov na področju zdravja in zdravstvenih storitev.

Prostovoljci namreč v bolnišnicah ne opravljajo dela zaposlenih, saj za to niso usposobljeni, ampak lahko prinašajo dodano vrednost v življenje bolnikov. Njihovo delo izboljša kakovost bivanja v bolnišnici, blaži stiske pacientov in preprečuje malodušje tistih, ki v ustanovah ostajajo dlje časa. Prostovoljci so tudi dragoceni spremljevalci umirajočih in njihovih svojcev, ki jim nudijo oporo v težkih trenutkih. Na mnoge oddelke bolnišnic prinašajo veselje in smeh, pri čemer prostovoljcem pogosto pomagajo tudi živalski prijatelji, posebej usposobljeni za terapevtske stike z bolniki.

Zakon o prostovoljstvu postavlja okvire za delovanje prostovoljcev v javnih zavodih, kar pomeni zaščito tako za zaposlene kakor za prostovoljce. Prostovoljci tako ne smejo posegati na področje dela zaposlenih, zaposleni pa svojega dela ne smejo prelagati na prostovoljce.

Slovenska filantropija vsem zainteresiranim bolnišnicam ponuja:

 • Informacije, svetovanje in vzorce gradiv za vzpostavitev in razvoj prostovoljstva v bolnišnici,
 • usposabljanje koordinatorjev in mentorjev prostovoljstva v bolnišnicah,
 • uvodno usposabljanje prostovoljcev, ki se pripravljajo na delo v bolnišnicah,
 • povezovanje z bolnišnicami, ki so že uspešno vzpostavile prostovoljstvo in pomenijo primer dobre prakse,
 • možnost vključitve v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, kar med drugim pomeni tudi dodatno možnost zbiranja prostovoljcev preko portala www.prostovoljstvo.org.


Pod okriljem Slovenske filantropije deluje skupina prostovoljcev, ki opravljajo prostovoljsko delo na Onkološkem inštitutu.

Kontaktna oseba: Katarina Rotar, katarina.rotar@filantropija.org, 01 433 40 24

 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor