Slovenska filantropija je koordinatorica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, ki smo jo vzpostavili zato, da bi nudila podporo organizacijam pri organiziranju prostovoljstva znotraj svojih programov, da se potencialnim prostovoljkam/prostovoljcem lahko predstavijo in jih pridobijo na enem mestu na spletu. Vrednota prostovoljstva je v mrežo do sedaj povezala 1.900 organizacij in tako postala največja vsebinska mreža v Sloveniji. Članica mreže in s tem tudi informacijskega sistema www.prostovoljstvo.org lahko postane vsaka zainteresirana prostovoljska organizacija, tudi tista, ki z uvajanjem prostovoljstva v svoji organizaciji šele začenja.

Vključitev v mrežo omogoča dostop do obrazcev in dokumentov, ki so v pomoč pri vzpostavitvi in izvajanju prostovoljstva v organizaciji, nudi pa naslednje:

 • Ureditev internih aktov
 • Dokumenti in obrazci
 • Pridobivanje in vključevanje prostovoljcev
 • Izplačilo stroškov prostovoljcem
 • Nezgodno zavarovanje
 • Vodenje evidenc
 • Mentorstvo prostovoljcem
 • Popust pri kotizacijah za tematska in usposabljanja za mentorje prostovoljcev na Slovenski filantropiji ter za udeležbo na Kongresu/Forumu o prostovoljstvu

Izobraževanja

Prisluhnili vam bomo in pripravili izobraževanje tudi izven ponujenih programov, saj si prizadevamo izpolniti potrebe in pričakovanja vseh zainteresiranih.  Izobraževanja nudimo iz področij prostovoljstva, komunikacije in vodenja skupin ter reševanje konfliktov, medgeneracijskega sodelovanja, migracij in medkulturnosti.

Kako vas lahko podpre Slovenska filantropija?

Predvsem s svetovanjem naših strokovnih sodelavcev in preko naših izobraževanj, za vas in z vami organiziramo tudi različne dogodke

 • Na voljo smo vam za hitre informacije kot svetovanje in mentorstvo, predvsem o oblikovanju in vzpostavitvi novega prostovoljskega programa/dela, ureditvi notranjih aktov, podpori prostovoljcem, spremljanju prostovoljstva. Dosegljivi smo po telefonu, elektronski pošti in osebno vsak delovnik med 8. in 16. uro oz. po dogovoru.
 • Prostovoljske organizacije povezujemo s sorodnimi organizacijami za oblikovanje novih sodelovanj na lokalni ali nacionalni ravni.
 • Že vrsto let organiziramo usposabljanja za mentorje. Ta trajajo od enega do pet dni, nekatera so brezplačna, druga s kotizacijo. Prednost udeležbe na usposabljanjih je v osebnem stiku, vedno pa potekajo v manjši skupini, da se lahko poglobimo v specifičnost primerov posameznih udeležencev. V pomoč vam bo tudi naša ponudba usposabljanj za prostovoljce. Usposabljanja izvajamo tako na našem sedežu kot v posameznih organizacijah.
 • Mentorjem in organizatorjem prostovoljskega dela na spletni strani prostovoljstvo.org in preko rednih dvotedenskih Prostovoljskih e-novic zagotavljamo obveščenost o pomembnih temah s tega področja. Članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij še dodatno obveščamo o novih priložnostih.
 • Letno organiziramo več dogodkov, povezanih s prostovoljstvom (Dan za spremembe, Slovesni in Veseli dan prostovoljstva, Kongres/Forum o prostovoljstvu). Na Veselem dnevu nudimo predstavitev vsake prostovoljske organizacije, ki si tega želi, na stojnici v središču Ljubljane; na Kongresu ali Forumu se pogovarjamo o aktualnih področjih organiziranega prostovoljstva.

 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor