Slovenska filantropija je koordinatorica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, ki smo jo vzpostavili zato, da bi nudila podporo organizacijam pri organiziranju prostovoljstva znotraj svojih programov, da se potencialnim prostovoljkam/prostovoljcem lahko predstavijo in jih pridobijo na enem mestu na spletu. Vrednota prostovoljstva je v mrežo do sedaj povezala 1.900 organizacij in tako postala največja vsebinska mreža v Sloveniji. Članica mreže in s tem tudi informacijskega sistema www.prostovoljstvo.org lahko postane vsaka zainteresirana prostovoljska organizacija, tudi tista, ki z uvajanjem prostovoljstva v svoji organizaciji šele začenja.

Vključitev v mrežo omogoča dostop do obrazcev in dokumentov, ki so v pomoč pri vzpostavitvi in izvajanju prostovoljstva v organizaciji, nudi pa naslednje:

 • Ureditev internih aktov
 • Dokumenti in obrazci
 • Pridobivanje in vključevanje prostovoljcev
 • Izplačilo stroškov prostovoljcem
 • Nezgodno zavarovanje
 • Vodenje evidenc
 • Mentorstvo prostovoljcem
 • Popust pri kotizacijah za tematska in usposabljanja za mentorje prostovoljcev na Slovenski filantropiji ter za udeležbo na Kongresu/Forumu o prostovoljstvu

Kako vas lahko podpre Slovenska filantropija?

Predvsem s svetovanjem naših strokovnih sodelavcev in preko naših usposabljanj, za vas in z vami organiziramo tudi različne dogodke

 • Na voljo smo vam za hitre informacije kot svetovanje in mentorstvo, predvsem o oblikovanju in vzpostavitvi novega prostovoljskega programa/dela, ureditvi notranjih aktov, podpori prostovoljcem, spremljanju prostovoljstva. Dosegljivi smo po telefonu, elektronski pošti in osebno vsak delovnik med 8. in 16. uro oz. po dogovoru.
 • Prostovoljske organizacije povezujemo s sorodnimi organizacijami za oblikovanje novih sodelovanj na lokalni ali nacionalni ravni.
 • Že vrsto let organiziramo usposabljanja za mentorje. Ta trajajo od enega do pet dni, nekatera so brezplačna, druga s kotizacijo. Prednost udeležbe na usposabljanjih je v osebnem stiku, vedno pa potekajo v manjši skupini, da se lahko poglobimo v specifičnost primerov posameznih udeležencev. V pomoč vam bo tudi naša ponudba usposabljanj za prostovoljce. Usposabljanja izvajamo tako na našem sedežu kot v posameznih organizacijah.
 • Mentorjem in organizatorjem prostovoljskega dela na spletni strani prostovoljstvo.org in preko rednih dvotedenskih Prostovoljskih e-novic zagotavljamo obveščenost o pomembnih temah s tega področja. Članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij še dodatno obveščamo o novih priložnostih.
 • Letno organiziramo več dogodkov, povezanih s prostovoljstvom (Dan za spremembe, Slovesni in Veseli dan prostovoljstva, Kongres/Forum o prostovoljstvu). Na Veselem dnevu nudimo predstavitev vsake prostovoljske organizacije, ki si tega želi, na stojnici v središču Ljubljane; na Kongresu ali Forumu se pogovarjamo o aktualnih področjih organiziranega prostovoljstva.

 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor