Izvajanje usposabljanj v vaši organizaciji

Slovenska filantropija vam nudi naslednja usposabljanja

1.       Delavnice (o prostovoljstvu, medkulturnosti)
2.       Uvodno usposabljanje za prostovoljce in prostovoljke
3.       Uvodno usposabljanje za menotrje prostovoljcev
4.       Tematska usposabljanja

 • Socialne, ustvarjalne in gibalne metode za delo s skupinami
 • Vodenje skupin in skupinska dinamika
 • Vzpostavljanje kakovostnega odnosa med prostovoljcem in uporabnikom
 • Priprava in vodenje delavnic
 • Dobra komunikacija
 • Medgeneracijsko prostovoljstvo

5.       Usposabljanja za strokovne delavce v organizacijah

 • Reševanje konfliktnih situacij v prostovoljstvu
 • Motiviranje in spremljanje prostovoljcev
 • Zakon o prostovoljstvu v praksi
 • Vzpostavljanje prostovoljstva v šoli
 • Prostovoljstvo kot podpora pri vključevanju otrok priseljencev v šoli

Prisluhnili vam bomo in pripravili usposabljanja tudi izven ponujenih programov, saj si prizadevamo izpolniti potrebe in pričakovanja vseh zainteresiranih za začetek ali razvoj organiziranega prostovoljstva. 

»Dijaki so aktivno sodelovali, razmišljali, podajali svoja mnenja, se morali opredeliti ZA in PROTI. Delali smo na odnosu uporabnik – prostovoljec. Pogovor je potekal o čustvih moči, nemoči, o stiskah in o razumevanju posameznih pojmov. Kako človeka v stiski krepiti in mu pomagati na način vključevanja v normalno življenje? Učili smo se graditi partnerski odnos. 
Vse, kar smo na delavnici pridobili, lahko uporabimo v našem vsakdanjem življenju za gradnjo trdnega in širokega mostu človeka k človeku.« Nikica Grkman, Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Zakaj usposabljanja za prostovoljce zaupati ravno nam?

 • Usposabljanja Slovenske filantropije odgovarjajo na izzive, s katerimi se prostovoljci srečujejo v praksi, saj smo nacionalna referenčna organizacija na tem področju.
 • Največja prednost naših usposabljanj leži v kakovostnih in izkušenih izvajalcih, ki so sposobni v kratkem času povezati skupino, slišati potrebe udeležencev in podati vsebine na strokoven ter hkrati zanimiv način.

Kontaktna oseba za usposabljanja: Andreja Hleb, andreja.hleb@filantropija.org, 01 433 40 24,