Danes se od organizacij vse bolj pričakuje odgovornost in transparentnost. Potrošniki, delničarji in finančna skupnost, zaposleni, pogodbeni partnerji, vlada, širša družbena skupnost, nevladne organizacije – različni deležniki – zahtevajo, da organizacije odgovarjajo za družbene in okoljske vplive in da o svojem ravnanju na tem področju tudi poročajo. Organizacije se vedno bolj zavedajo, da je njihova uspešnost odvisna tudi od zaupanja deležnikov vanje ter njihovega ugleda v družbi.

Pasted into Za podjetja

Več o naših družbeno odgovornih projektih v praksi preberite v reviji Odprta cona za družbeno odgovorne pobude

Matjaž Toplakdirektor podjetja Pernod Ricard Slovenia
Skupna delitev je globoko zakoreninjena v vrednotah podjetja Pernod Ricard, zato sodelujemo pri globalnih projektih, za namenom zgraditi boljši svet. Verjamemo, da je dolgoročna poslovna uspešnost pogojena z trajnostnim razvojem in odgovornim ravnanjem. Ključne prioritete na tem področju so skrb za okolje, spoštovanje ljudi in vrednot, krožna uporaba virov in odgovorna konzumacija. Vsako leto ima 19.000 zaposlenih po svetu in tudi vsi zaposleni v Pernod Ricard Slovenija priložnost, da sodelujejo z lokalnimi partnerji pri organizaciji različnih družbenih projektov. Aktivnosti, ki se vežejo na dobrodelnost so tiste, ki se jih vsi zaposleni v Sloveniji lotevamo z veliko vnemo. Primeri, kot je pomoč pri obnovi Viške hiške, kjer lahko še danes vidimo rezultate našega dela, so nam v ponos in nam dajejo energijo.
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor