ZA POSAMEZNIKE

Posameznike Slovenska filantropija vključuje na več načinov, najbolj pogosta pa sta:

 • kot prostovoljce/ke, ki bi radi drugim pomagali
 • kot uporabnike/ce programov, ki pri nas iščejo pomoč

ZA TISTE, KI IŠČETE POMOČ

Na Slovenski filantropiji pomagamo socialno šibkim posameznikom in družinam, priseljencem in drugim ljudem v stiski. Iskalce pomoči, ki izpolnjujejo naše kriterije, vključimo v različne programe – Prostovoljski servis, Viški hrane, Pomoč in podpora pri integraciji. Preko Prostovoljskega servisa jih v okviru potreb po družabništvu, učni pomoči ali varstva otrok povežemo s prostovoljci, preko Viškov hrane pa jim delimo kakovostne tople obroke, ki ostajajo v gostinskih obratih in v trgovinah.

Kdo je do pomoči upravičen:

Posameznik ali družina, ki se želi vključiti v program, mora izpolnjevati vsaj enega izmed navedenih kriterijev:

  • je že obstoječi uporabnik Slovenske filantropije v okviru drugih programov;
  • prinese priporočilo centra za socialno delo, druge organizacije s podeljenim statusom humanitarne organizacije ali drugega javnega zavoda;
  • sam dokaže, da so njegovi prihodki nižji od minimalne plače;
  • strokovni delavec oceni, da živi v življenjskih razmerah, ki mu onemogočajo kakovostno življenje;
  • živi sam ali sam z otroki;
  • zaradi zdravstvenih razlogov ne zmore poskrbeti za vse potrebe;
  • strokovni delavec oceni, da je glede na življenjsko situacijo posameznika ali družine prostovoljska pomoč smiselna in zaželena.

V program lahko sprejmemo omejeno število uporabnikov, odvisno od zahtevnosti potreb posameznikov oziroma družine. V primeru zasedenosti programa vas zabeležimo na čakalno listo in vas takoj ob sprostitvi mesta kontaktiramo. Vključitev v program je prostovoljna in brezplačna.

Ste se znašli v stiski in se želite obrniti na nas? Kliknite na gumb in izpolnite obrazec.

Lahko pa nas tudi pokličete na 01 430 1288 in vas povežemo s sodelavci Slovenske filantropije, ki vam bodo predstavili možnosti vključitve in vzpostavili povezave z že obstoječimi socialnovarstvenimi programi. Velika mreža prostovoljskih organizacij nam omogoča, da lahko posameznike v stiski usmerimo v zanje najbolj primerno organizacijo ali, če je primerno, poiščemo prostovoljca.

ZA PROSTOVOLJCE IN PROSTOVOLJKE
Imaš veselje do dela z ljudmi in si želiš pomagati sočloveku? Imaš vsaj dve uri prostega časa na teden, ki ga želiš nameniti pomoči potrebnim in jim polepšati dan? V kolikor imaš razvito empatijo, znaš dobro komunicirati z ljudmi, si odgovoren, pripravljen na sodelovanje, vas bomo veseli tako na Slovenski filantropiji kot tisti, ki jim boste pomagali.

Prostovoljka ali prostovoljec je lahko vsakdo in verjamemo, da tudi za vas obstaja prostovoljsko delo, ki ga boste opravljali z navdihom in navdušenjem.

Področja prostovoljskega dela v okviru Slovenske filantropije:

Prostovoljkam in prostovoljcem nudimo:

 • uvodno usposabljanje za prostovoljce,
 • različna tematska usposabljanja,
 • mentorsko podporo in mentorska srečanja,
 • dogovor o prostovoljskem delu,
 • potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu,
 • nezgodno zavarovanje za čas opravljanja prostovoljskega dela.

Od prostovoljk in prostovoljcev pričakujemo:

 • ob opravljanju prostovoljskega dela sodeluje z mentorjem in se udeležuje mesečnih mentorskih sestankov,
 • v program se vključi vsaj 2 uri na teden, izjemoma so možna tudi krajša obdobja vključitve.

Vsi prostovoljci/ke, ki se odločite delati z nami, se pred začetkom dela udeležite Uvodnega izobraževanja za prostovoljce/ke, ki ga organizira Slovenska filantropija. Na njem se boste seznanili z organiziranim prostovoljstvom in dobili uporabne informacije, ki vam bodo pomagale pri prvih korakih v prostovoljstvo.

Vsa trenutno objavljena dela za prostovoljce, ki jih iščemo na Slovenski filantropiji, najdete na našem portalu prostovoljstvo.org, in sicer v Posredovalnici prostovoljskih del.

V primeru, da iščete prostovoljsko delo na drugih področjih in lokacijah, kot jih ponuja Slovenska filantropija, na portalu pobrskajte po drugih slovenskih regijah, področjih ali prostovoljskih organizacijah. Kot prostovoljec se lahko tudi registrirate na portalu in nato prejemate obvestila o novih prostovoljskih delih ter novicah s področja prostovoljstva.

Česa prostovoljci ne počnejo:

 • osebne asistence,
 • ne zagotavljajo zdravstvenih storitev in nege,
 • ne nadomeščajo potreb po oskrbovalnih storitvah.

V teh primerih življenjske situacije uporabnikov presegajo kompetence prostovoljcev in jim ne zmorejo zagotoviti kakovostne pomoči, zato zapisane storitve nudijo organizacije, ki imajo usposobljene sodelavce za pomoč ljudem na domu.

Prostovoljci ravno tako ne nudijo pomoči v materialni (denarni) obliki.

V takšnem primeru vas usmerimo na primerne organizacije in javne zavode, ki vam lahko takšno obliko strokovne pomoči ponudijo. Seznam nekaj najpogostejših povezav:

 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor