Programi Slovenske filantropije za šole v šolskem letu 2019/2020

Slovenska filantropija kot nevladna organizacija partnersko podpira prizadevanja šol in drugih zavodov v vzgoji in izobraževanju za pozitivno socializacijo otrok in mladih, razvijanje empatije, spodbujanje solidarnosti v družbi in gradnjo spoštljivih medsebojnih odnosov. Strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju ponujamo možnost sodelovanja na področjih, kjer se pedagoško delo zliva s poslanstvom naše humanitarne prostovoljske organizacije.

V času načrtovanja programov za naslednje šolsko leto vam zato predstavljamo ponudbo aktivnosti na področju prostovoljstva, medgeneracijskega sodelovanja in migracij, ki bodo na voljo v šolskem letu 2019/20. Z veseljem predstavljamo nekaj novosti, ki pomenijo nadaljnje vsebinsko in materialno približevanje potrebam zavodov v vzgoji in izobraževanju.

CAM01524

INFORMACIJE IN SVETOVANJE, kako vzpostaviti in razvijati prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju:
Andreja Hleb, 01/ 433 40 24, andreja.hleb@filantropija.org.