Da so članice mreže in druge nevladne organizacije bolje usposobljene za izvajanje zagovorniških akcij na lokalni in nacionalni ravni, izvajamo usposabljanja o Zakonu o prostovoljstvu ter o Strategiji razvoja NVO in prostovoljstva do leta 2023, tudi v okviru regijskih obiskov. Spremljamo izvajanje Strategije razvoja NVO in prostovoljstva do leta 2023, ministrstva redno opozarjamo na implementacijo strategije, izvajanje ukrepov in doseganje ciljev, ki so zapisani v strategiji, sodelovali pa bomo tudi pri pripravi strategije za naslednje obdobje. Z izdelanimi predlogi seznanjamo Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, prav tako pa podajamo predloge pri vsebinah javnih politik, katerih del je tudi prostovoljstvo oziroma vplivajo na izvajanje prostovoljstva (noveliranje Zakona o prostovoljstvu, Zakona o dolgotrajni oskrbi, Strategije dolgožive družbe, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakona o zdravstvenem zavarovanju…). Mreža predstavnike prostovoljskih organizacij spodbuja k vključevanju v delovna telesa. Raznovrstnost organizacij članic mreže pomeni prednost, saj imajo relevantne informacije z različnih področij prostovoljstva. Aktivno informiramo tako predstavnike lokalnih skupnosti, kot tudi predstavnike ministrstev in poslance.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor