LETO IZVAJANJA PROJEKTA: 2012
PARTNER V DRŽAVI: Defence for Children-ECPAT (nosilec), 9 partnerskih organizacij, med njimi tudi Slovenska filantropija.
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je narediti nadaljnje pomembne korake za zapolnjevanje vrzeli na področju zaščite otrok brez spremstva, in sicer z uporabo temeljnih standardov za skrbnike v praksi ter prizadevanjem za politične in zakonodajne pobude na nacionalni in evropski ravni. Splošni cilj teh prizadevanj je zagotoviti nujno potreben okvir dolžnosti, ki bi jih morali izpolnjevati skrbniški sistemi, da bodo vsi otroci brez spremstva v Evropi deležni zaščite, do katere so upravičeni.
FINANCERJI PROJEKTA: Evropska komisija – Evropski socialni sklad, program DAPHNE III.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor