NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
DELAVNICA SAMOOSKRBE
DPM TRBOVLJE, TRG SVOBODE 11, TRBOVLJE
Zasavska regija
19.09.2020
10H - 12H
Trajnostna mesta in skupnosti
Osveščevalna akcija
Osnove oblikovanja permakulturnega vrt, izdelava eko praškov
pomembnost samooskrbe
7 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Društvo prijateljev mladine Trbovlje
Zavod za mladino in šport Trbovlje, Občina Trbovlje
Lavra Izgoršek
041618414
dpm.trbovlje@siol.net
https://www.facebook.com/drustvo.trbovlje
OKROGLA MIZA NA TEMO "KAKO ŽELIMO ŽIVETI V DOLGOŽIVI DRUŽBI"
TRBOVLJE, ULICA 1. JUNIJA 16
Zasavska regija
19.9.2020
10.00 DO 11.30
Zmanjšanje neenakosti
Posvet/okrogla miza
Pokrajinska
zveza DU Zasavja združuje društva upokojencev, ki v sklopu svoje
dejavnosti izvajajo tudi program Starejši za starejše. V celotni
zasavski regiji je v program vključenih okoli 7700 starejših od 69 let.
Namen Okrogla miza je, da koordinatorji programa Starejši za starejše in
prostovoljci spregovorijo iz izkušenj in poznavanja stanja na terenu o
tem, kaj je potrebno spremeniti oz. kako želimo živeti v dolgoživeči
družbi.
Poudarek bo na materialnem položaju, socialnih pogojih, oblikah oskrbe
za starejše, medgeneracijskemu sodelovanju.
Zaključki okrogle mize bodo predstavljeni predsednikom društev zasavske
regije in preko javnih medijev.
IZPOSTAVITI KONKRETNE TEŽAVE STARAJOČE POPULACIJE
32 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
POKRAJINSKA KOORDINACIJA PROGRAMA "STAREJŠI ZA STAREJŠE" ZASAVJA
POKRAJINSKA ZVEZA DU ZASAVJA
JERICA LAZNIK
040 698 179
jlaznik@gmail.com
---