Namen projekta je ozaveščanje in informiranje javnosti in nevladnih organizacij o različnih oblikah diskriminacije, o mehanizmih za preprečevanje in sankcioniranje diskriminatornih ravnanj, o možnostih varstva pred diskriminacijo ter nenazadnje o prednostih odprte, vključujoče družbe, v kateri ni prostora za diskriminacijo.

NOSILEC PROJEKTA: ZIZRS – Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije invalidov Republike Slovenije

PARTNERJI: VOZIM, zavod za inovativno izobraževanje o varni vožnji

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Katarina Rotar, katarina.rotar@filantropija.org.

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020

FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad