Priročnika in zbirka, ki so nastali v okviru projekta MultiPLUS: Migranti multiplikatorji gradijo mostove

Gradiva so nastala v okviru projekta MultiPLUS, ki je področje integracije migrantov naslavljal z usposabljanjem skupine ljudi iz različnih migrantskih skupnosti, ki bi kasneje pomagali ostalim članom skupnosti pri integraciji.

Zbirko didaktičnih orodij, ki je dostopna tudi na www.interculturaltrainingtoolbox.eu – Migrant Multipliers Bridges, so izbrali in spisali multiplikatorji v vseh partnerskih državah. Skupaj so pripravili 9 orodij, poleg tega imamo tudi Priročnik o didaktični metodologiji.

V Priročniku za politično izobraževanje so predstavljene teme: človekove pravice, svoboda, demokracija, vladavina prava, enakost in manjšine z vajami, ki so jih multiplikatorji preizkusili v svojih skupinah, za podajanje teh tem migrantskim skupnostim.

 

Priročnik za zakonite zastopnice in zastopnike otrok brez spremstva in ločenih otrok, ki v RS zaprosijo za mednarodno zaščito

Slovenska filantropija, ki od leta 1994 deluje na področju zaščite begunk in beguncev, s poudarkom na ranljivih skupinah, je ob podpori UNHCR in v sodelovanju s predstavniki Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Centra za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Vič-Rudnik, MNZ, PIC – Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja ter UNHCR pripravila Priročnik za zakonite zastopnice in zastopnike otrok brez spremstva in ločenih otrok, ki v RS zaprosijo za mednarodno zaščito.

Dokument je namenjen zakonitih zastopnikov za pomoč pri izvajanju njihovih nalog in vsem drugim deležnikom, ki so vključeni v obravnavo MBS, saj v praksi prihaja do nejasnih situacij glede razumevanja odgovornosti ter nalog zakonitih zastopnikov, nastanitvenih institucij in drugih institucij, vključenih v obravnavo otrok.

Priročnik ABC PROSTOVOLJSTVA V ŠOLAH

Prvi priročnik o prostovoljstvu, napisan prav za šole, vrtce in druge zavode v vzgoji in izobraževanju.

Na 152 straneh priročnika boste našli:

  • podlage za vzpostavljanje prostovoljstva na šolah, tudi Zakon o prostovoljstvu in Etični kodeks organiziranega prostovoljstva,
  • napotke za kakovostno organizirano prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju,
  • vzorce obrazcev za ureditev prostovoljstva v zavodu,
  • značilnosti dobrega mentorstva prostovoljcem,
  • izkušnje mentorjev prostovoljstva iz šolske prakse,
  • priložnosti za obvladovanje izzivov, ki se porajajo pri delu z otroki in mladimi, s prostovoljstvom.

Cena priročnika je 25,00 € za izvod z vključenim DDV – RAZPRODANO.
Naročene priročnike pošiljamo tudi po pošti – v tem primeru je treba k ceni priročnika prišteti še stroške pošiljanja v višini 2,00 €.

Sadeži družbe – priročnik za izvajanje medgeneracijskih aktivnosti

Povezavi med generacijami ne moremo uiti, je pa dobro, da temeljijo na poznavanju, na sprejemanju in na medsebojnem razumevanju. In kanček tega, kako nadoknaditi te povezave, kadar začutimo, da jih življenje ne prinaša dovolj, ponujamo v našem priročniku. Kako narediti druženje med starejšimi in mladimi prijetno in hkrati poučno … Znanje smo črpali iz izkušenj s projekta Sadeži družbe in dela v medgeneracijski Hiši Sadeži družbe.

Zdravstvena obravnava prosilcev za mednarodno zaščito

Pričujoči zbornik je rezultat projekta 8 NGO‘s for migrants/refugees‘ health in 11 countries (8 nevladnih organizacij za zdravje migrantov in beguncev v 11 državah, v besedilu tudi kot 8 NGO‘s), v okviru katerega smo zbrali ugotovitve, predloge in izzive, ki jih predstavlja zdravstvena in širše psihosocialna obravnava prosilcev za mednarodno zaščito.

Prosta volja je najbolja

Kdaj si nazadnje srečal Kekca? Vem vem, težko je, ker nima veliko časa. Kekec je prostovoljec … Prelistaj knjižico, ki jo je napisala Saša Eržen in ilustriral Silvan Omerzu.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor