Program Promocija zdravja deluje od leta 1995, ko je bil uresničen prvi projekt na Kogu pri Ormožu. Od tedaj smo izvedli vrsto projektov promocije zdravja starejših v Sloveniji, kasneje pa skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) tudi mednarodni projekt. Vanj je bilo vključenih čez 1000 starejših prebivalcev Slovenije ter Bosne in Hercegovine, temeljil pa je predvsem na skupinah za samopomoč. V okviru tega projekta smo izdelali prototip informacijskega sistema o potrebah starejših za pomoč na domu, ki je prerasel v projekt Starejši za višjo kakovost življenja doma. Cilj slednjega je aktivna udeležba starejših pri izboljšanju  kvalitete življenja ostalih starostnikov svojem okolju in do danes je vključenih že čez 130 krajev.

Že od leta 1996 delujemo na promociji in sistematičnem uvajanju prostovoljstva kot dodane vrednosti v bolnišnice. V projekt je vključeno že 12 slovenskih bolnišnic. Slovenska filantropija omogoča uvodno usposabljanje za vse prostovoljce, ki se pripravljajo na delo v bolnišnicah, skrbi za svetovanje koordinatorjem in mentorjem prostovoljstva v bolnišnicah ter predstavlja pomen in vrednost prostovoljstva v bolnišnicah strokovni javnosti.

Brezplaèna klinika.

Leta 2002 smo skupaj z Mestno občino Ljubljana in Zdravstvenim domom Ljubljana ter Župnijsko Karitas Štepanja vas ustanovili Ambulanto s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. V ambulanti zdravnice in zdravniki ter drugi strokovnjaki delujejo kot prostovoljci ter nudijo zdravstvene in druge storitve obiskovalkam in obiskovalcem ambulante.

 

AKTUALNI PROJEKTI IZ PROGRAMA Pro bono ambulanta
V kategoriji ni vnešenih projektov.