Zelen ne pomeni biti nekoristen

Poročilo o opravljenem prostovoljskem delu prostovoljcev v projektu Sadeži družbe

S šolskim letom se je do septembra zaključil tudi projekt Sadeži družbe, ki ustvarja in krepi vezi med mladimi in starejšimi. Je projekt vzgoje v strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje. Temelj projekta je prostovoljsko delo mladih za starejše, ki živijo doma, in starejših za mlade, s povezovanjem šol in društev upokojencev.

V šolskem letu 2013/2014 je bilo v Sadeže družbe vključenih 84 šol, društev upokojencev in drugih organizacij, ki izvajajo medgeneracijske programe.

Vsako leto učenci in prostovoljci, kot tudi njihovi mentorji, ki so ključnega pomena pri spodbujanju medgeneracijskega prostovoljstva, v projektu Sadeži družbe prejmejo priznanje in zahvalo za opravljeno prostovoljsko delo.

Letos smo priznanje podelili 421prostovoljcem, ki so skupno opravili več kot 11.800 ur prostovoljskega dela. Pri medgeneracijskem prostovoljstvu jih je spodbujalo 49 mentorjev.

Pri opravljanju prostovoljskega dela so se izkazali učenci Osnovne šole I. Murska Sobota, kjer je pet učencev opravilo od 72 do 113 prostovoljskih ur.

Z najvišjim številom prostovoljcem, ki so v tem šolskem letu opravljali prostovoljsko delo, pa se lahko ponovno pohvali Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, kjer je pod mentorstvom Anice Emili Podboj prostovoljsko delo opravljalo 149 dijakov, od tega jih je kar 53 opravilo več kot 24 ur prostovoljskega dela.

Zelo aktivni so bili tudi v vrtcu Janček, Visoko, kjer so nekateri otroci opravili tudi 60 prostovoljskih ur!

Vsem prostovoljcem in mentorjem se iskreno zahvaljujemo za njihovo sodelovanje, predvsem pa za izjemno opravljeno delo na področju medgeneracijskega prostovoljstva v okviru projekta Sadeži družbe.

 * Število je podano na podlagi prejetih podatkov 28 šol in organizacij, pogoj pa je bil, da posamezni učenec oziroma prostovoljcev opravi vsaj 24 ur prostovoljskega dela na leto, kolikor jih predpisuje Zakon o prostovoljstvu.

 

O aktivnostih, ki so se izvajale v okviru Sadeži družbe, si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Sadeži družbe v vrtcu Janček

Sadeži družbe na OŠ Kuzma

Sadeži družbe na OŠ I. Murska Sobota

Sadeži družbe na I. OŠ Celje

Sadeži družbe na OŠ Središče ob Dravi

Sadeži družbe na OŠ Šentjernej

Sadeži na OŠ Simona Kosa Podbrdo

Sadeži družbe na OŠ Stranje

Sadeži družbe na OŠ Sostro

Sadeži družbe na OŠ Livada

Sadeži družbe na OŠ Lenart

Sadeži družbe na OŠ Trzin

Sadeži družbe na OŠ Domžale

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas