1992

Filantropi – človekoljubi so posamezniki, ki na pobudo Anice Mikuš Kos ustanovijo Slovensko fundacijo, ki se kasneje preimenuje v Slovensko filantropijo, Združenje za promocijo prostovoljstva. Med njimi sta tudi Živko Pregl in Janez Hacin, ki je prispeval začetna sredstva za delovanje. Odzovejo so se na takratne potrebe po pomoči beguncem iz Bosne in Hercegovine in k sodelovanju povabijo številne prostovoljce.

1993

Veliko prostovoljcev se pridruži pomoči beguncem iz Bosne in Hercegovine, med drugim slovenske družine v svoj dom povabijo begunske družine in posameznike. Vzpostavimo tudi šole znotraj begunskih centrov in začnemo z izvajanjem intenzivnih usposabljanj za delo z begunci. Poseben poudarek namenjamo mladoletnim beguncem brez spremstva.

1994

– Sklenemo dogovor z UNHCR(Urad Združenih narodov za begunce) in postanemo njihov implementarni partner, intenzivno sodelovanje traja do odhoda UNHCR iz Slovenije leta 2007.

– Začenjamo z delom v bivših republikah Jugoslavije.

1995

– Delo z begunci in promocijo prostovoljstva nadgradimo s promocijo zdravja, najprej v okviru manjšega projekta na Kogu.

– Delo v Sloveniji nadgrajujemo s prenosom dobrih praks prostovoljstva in dela z begunci v države, prizadete z oboroženimi konflikti in druge države Zahodnega Balkana.

1996

Organiziramo prvi kongres prostovoljstva z naslovom ‘Prostovoljstvo včeraj, danes, jutri’. Kongrese prostovoljstva organiziramo vsako drugo leto.

1997

Delo z begunci in mladimi razširimo še na starejše. Prvi projekt je Skupaj za večjo kvaliteto življenja, katerega namen je prostovoljsko aktiviranje starejših za zagovarjanje njihovih pravic, poteka pa na Ptuju in v Ljubljani. Kasneje iz tega zraste projekt Starejši za starejše, ki ga kasneje prenesemo na ZDUS.

1998

– Vključimo se v globalno mrežo prostovoljstva IAVE in promocijo dobrih praks iz Slovenije prenašamo v svet.

– Na 2. slovenskem kongresu prostovoljstva podelimo prve zlatnike Slovenske filantropije najzaslužnejšim za širjenje prostovoljstva.

2000

Prvič tudi v Sloveniji praznujemo mednarodni dan mladih prostovoljcev, ki je namenjen vsem, ki svoj čas in energijo vlagajo v prostovoljsko delo. Že naslednje leto dogodek preraste v Festival prostovoljstva na prostem.

2001

– Organiziramo prvi Festival prostovoljstva, predstavitev prostovoljskih organizacij (sodeluje jih 20) na Čopovi ulici v Ljubljani. Podelimo prvi naziv Mesta Prostovoljcev.
– Začnemo z intenzivnim sodelovanjem pri izboljšanju sistema zaščite beguncev v Sloveniji, izvajanjem zakonitih zastopništev in skrbništev za otroke brez spremstva.
– Soustanovimo Ustanovo Skupaj, ki nadaljuje delo v državah v razvoju s prenašanjem uspešnih modelov vključevanja prostovoljcev in psihosocialne pomoči v postkonfliktne države.

2002

– Po zgledu organizacije Omega Graz iz Avstrije, Slovenska filantropija Mestni občini Ljubljana predlaga ustanovitev Ambulante s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja. K ustanovitvi poleg občine pristopijo še Zdravstveni dom Ljubljana, Škofijska Karitas Štepanja vas in Slovenska filantropija.
– Zaradi prostorske stiske se selimo v nove prostore na Resljevo cesto v Ljubljani.

2003

Pridobimo naziv organizacije, ki deluje v javnem interesu. Zaradi velikega zanimanja izvajamo vedno več usposabljanj za prostovoljce, predvsem za delo v humanitarnih in invalidskih organizacijah.

2004

– Ustanovimo Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij. S tem želimo povezati ponudbo prostovoljske sile z uporabniki. V letu ustanovitve mreže beležimo 100 prostovoljskih organizacij.
– Pridobimo status humanitarne organizacije. Podeli nam ga Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
– Organiziramo prvi Forum prostovoljstva z naslovom ‘Etika in prostovoljstvo’. Tako kot kongres, forum prostovoljstva organiziramo vsako drugo leto.
– Spet prerastemo prostore in se selimo na Poljansko cesto 12 v prostore Mestne občine Ljubljana

2005

Prej enodnevni Festival prostovoljstva zaradi velikega interesa razširimo v enotedenski dogodek, ki poteka po celi Sloveniji z osrednjo prireditvijo na Dvornem trgu v Ljubljani. Sodeluje 70 prostovoljskih organizacij.

2006

S podporo tedanjega predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška vzpostavimo program Sadeži družbe, v katerem povezujemo osnovne šole in društva upokojencev.

2007

Dober odziv medgeneracijskega povezovanja pripelje do odločitve, da ustanovimo prvi medgeneracijski center Hišo Sadeži družbe

2009

S podporo Norveškega mehanizma vzpostavimo prvi medgeneracijski skupnostni center pri nas – Hišo Sadeži družbe Murska Sobota. Vzpostavimo nov skupnostni model delovanja v lokalni skupnosti, ki ga z leti nadgrajujemo in širimo.

2010

– Organiziramo prvi Dan za spremembe. Z lokalnimi skupnostmi in organizacijami, povezanimi v Slovenski mreži prostovoljskih organizacij, izpeljemo prvih 6 prostovoljskih akcij
– Skupaj z Zavodom Voluntariat in s podporo Kinodvora organiziramo prvi Festival migrantskega filma
– Ob razkritju nepravilnosti v gradbeništvu in velikih krivic, ki se dogajajo migrantskim delavcem v Sloveniji, se odločimo, da svoje znanje in energijo usmerimo v reševanje njihovih stisk

2012

– V programu razvijanja in promocije prostovoljstva veliko delujemo na področju Maribora, zato se odločimo, da v središču Maribora odpremo prostovoljsko pisarno.
– Slovenska filantropija skupaj s starimi sodelavci, prostovoljci in podporniki v prostorih bivše kasarne na Povšetovi ulici praznuje 20. obletnico delovanja.

2013

– Slovenska mreža prostovoljskih organizacij preseže število 1000 vključenih organizacij
– Otvoritev Hiše Sadeži družbe Vipava in registracija druge poslovne enote Slovenske filantropije.
– Zaradi prostorske stiske iščemo nove prostore za delo v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana nam v brezplačen najem ponudi hišo na cesti Dolomitskega odreda na Viču. Odločimo se, da oblikujemo model skupnostne prostovoljske akcije in začnemo s prenovo Viške hiške.

2014

Otvoritev Hiše Sadeži družbe Žalec (februar) in Hiše Sadeži družbe Črnomelj (maj). Prvič razpišemo natečaj Junaki našega časa in prvič podelimo naziv Prostovoljstvu prijazno mesto, s katerim nadgrajujemo naziv Mesto prostovoljcev

2015

– Leto zaznamujejo množični prehodi migrantov in beguncev. Aktivno se vključimo v pomoč beguncem na poti, sodelujemo s Civilno zaščito in drugimi organizacijami na terenu. V pomoč beguncem vključimo 1500 prostovoljcev, ki pomagajo v treh izmenah.
– Zaradi povečanja števila sodelujočih organizacij, vsebin in podeljenih nagrad, Festival prostovoljstva preimenujemo v Nacionalni teden prostovoljstva, v okviru katerega Slovenska filantropija organizira dva osrednja dogodka.
– Otvoritev Hiše Sadeži družbe Metlika

2017

– Otvoritev Hiše Sadeži družbe Logatec in programa Večgeneracijskega centra Skupna točka Slovenske filantropije v Ljubljani
– Selitev v nove prostore in slavnostna otvoritev Viške hiške

2018

– Otvoritev Dnevnega centra za migrante v Ljubljani, ki so ga migranti tudi pomagali urediti in obnoviti. Dnevno ga obišče od 5 do 50 ljudi
– Združitev moči z Mestno občino Ljubljana in podjetjem Borzen v družbeno odgovornem projektu ‘Energetska prenova Viške hiške in postavitev sončne elektrarne’

2019

– Viška hiška je energetsko prenovljena in postane pilotni vzorčni primer dobre prakse, v okviru česar je zainteresirani javnosti na voljo za oglede in prikaz dodane vrednosti celovite energetske sanacije in samooskrbe
– Leto praznovanja obletnic: 10. Dan za spremembe, 10. Festival migrantskega filma, 10. obletnica prve Hiše Sadeži družbe v Murski Soboti

2020

Odzovemo se na krizno situacijo – širjenje epidemije koronavirusa – s tem, da v obdobjih ukinitve javnega prevoza aktiviramo prostovoljce_ke, ki prevažajo zaposlene v domove za starejše in UKC Ljubljana, prostovoljce, ki pomagajo v socialno varstvenih in zdravstvenih ustanovah, šivamo zaščitne maske iz blaga in razširimo projekt razdeljevanja viškov hrane (Hrana ljudem, ne smetem) iz ene na 8 lokacij.

2021

– Nadaljujemo z odzivom na epidemijo koronavirusa z aktivacijo prostovoljcev, ko vznikne potreba.

– Otvoritev Prostovoljske pisarne v Kopru.

2022

– Odzovemo se na prihod beguncev iz Ukrajine z materialno pomočjo, iskanjem namestitev, vzpostavitvijo tečajev slovenščine in pomočjo v azilnih namestitvah.

– Praznujemo 30. obletnico delovanja z velikim dogodkom v Križankah.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor