21. maj 2014: Otvoritev Hiše Sadeži družbe Črnomelj

20. februar 2014: Otvoritev Hiše Sadeži družbe Žalec

JULIJ 2013: Zaradi prostorske stiske iščemo nove prostore za delo v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana nam v brezplačen najem ponudi hišo na cesti Dolomitskega odreda na Viču. Hiša ni primerna za uporabo. Odločimo se, da oblikujemo model skupnostne prostovoljske akcije in začnemo s prenovo Hiše Vič.

22. JANUAR 2013: Otvoritev Hiše Sadeži družbe Vipava in registracija druge poslovne enote Slovenske filantropije.

2013: Slovenska mreža prostovoljskih organizacij šteje že 1000 organizacij

DECEMBER 2012: Slovenska filantropija skupaj s starimi sodelavci, prostovoljci in podporniki v prostorih bivše kasarne na Povšetovi ulici praznuje 20. obletnico delovanja.

14. NOVEMBER 2012: Program Razvijanja in promocije prostovoljstva vodimo po celi Sloveniji. Posebej veliko delujemo na področju Maribora, zato se odločimo, da v središču Maribora odpremo prostovoljsko pisarno.

2010: Ob razkritju nepravilnosti v gradbeništvu in velikih krivic, ki se dogajajo migrantskim delavcem v Sloveniji, se odločimo, da svoje znanje in energijo usmerimo v reševanje stisk migrantskih delavcev.

2010: Ustanovljena prva poslovna enota Slovenske filantropije, Hiša Sadeži družbe Murska Sobota

SEPTEMBER 2009: Otvoritev prvega medgeneracijskega centra v Sloveniji, Hiše Sadeži družbe Murska Sobota

2007: Dober odziv medgeneracijskega povezovanja pripelje do odločitve, da ustanovimo prvi medgeneracijski center Hišo Sadeži družbe

2006: Svojo dejavnost razširimo na medgeneracijsko prostovoljsko sodelovanje, in sicer s programom povezovanja društev upokojencev in drugih organizacij, ki delujejo z in za starejše in šolami. Program imenujemo Sadeži družbe.

2004: Pridobimo status humanitarne organizacije. Podeli nam ga Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

2004: Ustanovimo  Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij. S tem želimo povezati ponudbo prostovoljske sile z uporabniki. V letu ustanovitve mreže beležimo 100  prostovoljskih organizacij.

2003: Pridobimo naziv organizacije, ki deluje v javnem interesu

JANUAR 2002: Po primeru organizacije Omega Graz, Avstrija, Slovenska filantropija predlaga Mestni občini Ljubljana ustanovitev Ambulante s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja. K ustanovitvi pristopijo Mestna občina Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana, Škofijska Karitas Štepanja vas in Slovenska filantropija.

2001:  Zaposleni in prostovoljci Slovenske filantropije začnejo izvajati skrbništva za otroke brez spremstva

1994: Slovenska filantropija sklene dogovor z UNHCR (Urad Združenih narodov za begunce) in postane njihov implementarni partner. Intenzivno sodelovanje traja do odhoda UNHCR iz Slovenije, leta 2007.

1992: Filantropi – človekoljubi so bili posamezniki, ki so na pobudo predsednice Slovenske filantropije, Anice Mikuš Kos, leta 1992 ustanovili Slovensko fundacijo, ki se je kasneje preimenovala v Slovensko filantropijo, Združenje za promocijo prostovoljstva. Odzvali so se na takratne potrebe po pomoči beguncem iz Bosne in Hercegovine in k sodelovanju povabili številne prostovoljce.