Zrcalo prostovoljstva in vloga države pri njegovem razvoju

V publikaciji predstavljamo prostovoljstvo in njegove izzive, kot jih vidimo strokovnjaki in kakor jih spremljamo na terenu. Poimenovali smo jo Zrcalo prostovoljstva in vloga države pri njegovem razvoju.

Knjižica je v prvi vrsti namenjena političnim odleočevalcem. O prostovoljstvu se danes govori mnogo več kot pred leti, kdaj tudi napačno. Publikacija zato lahko služi kot strokovno izhodišče, ki smo ga zaradi lažje berljivosti zapisali na poljuden način. V njej boste našli obrazložitev tudi, zakaj se na prostovoljstvo ne sme pozabiti ob sprejemanju davčnih, zdravstvenih in drugih reform.

V letu 2014 je uradno zabeleženih prostovoljskih ur v ocenjeni vrednoti 104 milijone evrov,  a realna vrednost je veliko večja. Zakaj država ne uspe pridobiti podatkov prave vrednosti, lahko ravno tako izveste v publikaciji.  Ravno ocenjena vrednost, neprecenljiva inovativnost ter odzivnost tam, kjer države ni ali ne naredi dovolj, so razlogi, zakaj področja prostovoljstva ne smemo zanemarjati.

Vključevanje starejših v vseživljenjsko učenje

Pripravili smo zloženko, v kateri predstavljamo deset najboljših predlogov za vključevanje starejših, pa tudi slovenske posebnosti, ki potrebujejo pozornost organizatorjev prostovoljskega dela.

V projektu Učnega partnerstva, ki deluje v okviru programa Vseživljenjsko učenje, smo štiri partnerske organizacije (Age UK, Third Age Irska, National Foundation for the Elderly Nizozemska in Slovenska filantropija), ki delujejo na področju starostnikov, raziskale razloge za upad vključenosti v dejavnosti vseživljenjskega učenja po 75. letu starosti. Zanimale so nas pozitivne spodbude, zaradi katerih se starejši od 75 let vključujejo v dejavnosti vseživljenjskega učenja, kot je prostovoljstvo. Poskusili smo ugotoviti, kaj potrebujejo ljudje, starejši od 75 let za aktivno udeležbo in predlagati smernice, ki bodo v pomoč organizatorjem prostovoljskih dejavnosti.

Zloženko lahko brezplačno dobite na Slovenski filantropijo oz. jo naročite preko barbara.gorican@filantropija.org.

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva predstavlja osnovne napotke dobrega dela v prostovoljstvu, ki naj bi jih upoštevale vse prostovoljske organizacije, ne glede na dejavnost, v katero so prostovoljke in prostovoljci vključeni.

Podpis Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva predstavlja zagotovilo organizacije pristopnice, da aktivnosti, v katere vključuje prostovoljke in prostovoljce, izvaja v skladu z določili kodeksa kot priporočil dobrega ravnanja. Hkrati s podpisom kodeksa organizacija pridobi možnost uporabe logotipa Prostovoljstva, kot simbola kakovosti Prostovoljskega dela.

Slovenija prostovolji

Slovenska filantropija v sodelovanju z drugimi prostovoljskimi organizacijami in z organizacijo večjih promocijskih prostovoljskih dogodkov spodbuja vključevanje v prostovoljstvo in med različne javnosti širi spodbudne prostovoljske zgodbe. Naš namen je med ljudi vseh starosti širiti prostovoljstvo in vrednote, ki jih prostovoljstvo predstavlja.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor