NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Vodstvo po razstavi Videnje 20/20
Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9, Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
19. 9. 2020
16.30-17.30
Zmanjšanje neenakosti
Odpravljamo predsodke/stereotipe/sovražni govor
Razstava sodobne indonezijske fotografije pripoveduje večplastne zgodbe. Tudi zgodbo o tem, kako je lahko fotografska pripoved močno družbeno, kreativno in komunikacijsko orodje, ki ponuja priložnost za učenje in ozaveščanje drugačnosti in skupno spreminjanje na poti k skupnosti, ki si jo želimo.
Vodstvo pa razstavi si želi biti tudi dialog o videnem in navdih za razmislek o mogočih osebni korakih, ki bodo pripomogli k zmanjšanju neenakosti v družbi.
/
Galerija Jakopič, Muzej in galerije mesta Ljublajne
Galerija Jakopič, Muzej in galerije mesta Ljublajne
Janja Rebolj
051234582
janja.rebolj@mgml.si
https://mgml.si/sl/galerija-jakopic/events/831/2020-09-19/16-30/dnevu-za-spremembe-se-pridruzujemo-z-vodstvom-po-razstavi-videnje-2020-skupnost/
(Med)kulturna tržnica
Ljubljana Vič – dvorišče Slovenske filantropije
Osrednjeslovenska regija
19. 9. 2020
10h - 14h
Zmanjšanje neenakosti
Drugo
Priredili bomo kulturno tržnico, kjer se bodo na stojnicah predstavila formalna in neformalna združenja, ki vključujejo migrante in begunce. Ob tem pripravljamo bogat spremljevalni program, ki bo vključeval hrano, pijačo, glasbo in ples različnih kultur.
Povezati formalna in neformalna združenja, ki vključujejo migrante in begunce, z njihovo ciljno skupino in jih predstaviti širši javnosti.
10
Slovenska filantropija
Kva Kvačkaš
Jasna Rajnar Petrović
069955824
jasna.rajnar-petrovic@filantropija.org
/
Ureditev izmenjevalnice otroških in mladinskih knjig ter urejanje dnevnega centra
Maribor
Podravska regija
19.9.2020
10:00 - 13:00
Zmanjšanje neenakosti
Urejanje javnih prostorov
Na Dan za spremembe bomo zbirali otroške in mladinske knjige v slovenskem jeziku, saj bomo vzpostavili izmenjevalnico knjig, ki bo omogočala šolajočim se otrokom, da ustvarijo svojo knjižno zbirko, vzljubijo branje in slovenski jezik. Knjige lahko prinesete v naše prostore, ki se nahajajo na Partizanski cesti 29 v Mariboru.
V okviru Dneva za spremembe bomo preuredili Dnevni center za migrante. V urejanje bodo vključeni prostovoljci in migranti Slovenske filantropije.
Ureditev izmenjevalnice otroških in mladinskih knjig in prostorov dnevnega centra za migrante
20 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
/
Tjaša Arko
031 786 028
tjasa.arko@filantropija.org
/
SKUPAJ ZMOREMO VSE
OŠ LIVADA, Ulica Dušana kraigherja 2, Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
18.9.2020
8.20 - 9.05
Zmanjšanje neenakosti
Medgeneracijske aktivnosti
Starejši učenci so se odločili, da bodo za učence prvega razreda oblikovali igre, ki bodo spodbujale vključevanje migrantov, socialno vključevanje in sodelovanje ter spoštovanje med različno starimi učenci. Ker virus ubija socialno vključenost in komunikacijo, bomo izvedli igre na igrišču, kjer se bomo družili, spoznavali in se povezovali.
Skozi igro do zmanjševanja socialne neenakosti
30
OŠ Livada, Ljubljana
/
Natalija Veselič Martinjak
031 645 596
natalija.veselic-martinjak@guest.arnes.si
https://www.google.com/search?q=o%C5%A1+livada+ljubljana&oq=o%C5%A1+livada&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l3j69i61l3.4804j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Vključenost = sreča
Slovenija
Obalno-kraška regija
14. 9. 2020
/
Zmanjšanje neenakosti
Medgeneracijske aktivnosti
Osnovne šole po Sloveniji izberejo razred/e, ki bodo v tednu od 14. 9. do 18. 9. 2020 postali prostovoljci Sopotnikov. Otrokom se bo predstavilo problematiko mobilnosti starejših na podeželju pri dostopu do storitev. Razložilo se jim bo, kdo Sopotniki smo, kaj delajo naši prostovoljci vsak dan. Učenci – prostovoljci bodo oblikovali sporočila za starejše. Ta sporočila bodo prostovoljci-vozniki Sopotnikov ob prevozih razdeljevali med uporabnike – starejše občane.
Otroci bodo starejšim sporočili:
- kako si krajšajo čas, ko so osamljeni – preprečevanje osamljenosti;
- kaj jim prinaša veselje, kaj radi počnejo – kar prinese veselje otrokom, bo morda tudi starejšim;
- kako potujejo in kam gredo radi – otroci se zavejo, kako drugače je potovati starejšim.
Vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja – odnosov med otroki in starejšimi – kar je v času korona virusa še posebej zahtevno. Prispevati k socialni vključenosti, s tem pa k trajnostnemu cilju zmanjšanja neenakosti oz. diskriminacije z naslova starosti in dostopa do storitev.
506
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko sodelovanje
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica - POŠ Loka, Osnovna šola Boštanj, Osnovna šola Krmelj, Turistično društvo Kapele, Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, Osnovna šola Stara Cerkev, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna – POŠ Bukovje, Osnovna šola Pivka, Osnovna šola Dobravlje – POŠ Vipavski Križ, Osnovna šola Dobravlje – POŠ Vrtovin, Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, Osnovna šola Idrija
Anu Kahuna
041889592
anu.kahuna@sopotniki.org
https://www.facebook.com/Sopotniki
OKROGLA MIZA NA TEMO "KAKO ŽELIMO ŽIVETI V DOLGOŽIVI DRUŽBI"
TRBOVLJE, ULICA 1. JUNIJA 16
Zasavska regija
19.9.2020
10.00 DO 11.30
Zmanjšanje neenakosti
Posvet/okrogla miza
Pokrajinska
zveza DU Zasavja združuje društva upokojencev, ki v sklopu svoje
dejavnosti izvajajo tudi program Starejši za starejše. V celotni
zasavski regiji je v program vključenih okoli 7700 starejših od 69 let.
Namen Okrogla miza je, da koordinatorji programa Starejši za starejše in
prostovoljci spregovorijo iz izkušenj in poznavanja stanja na terenu o
tem, kaj je potrebno spremeniti oz. kako želimo živeti v dolgoživeči
družbi.
Poudarek bo na materialnem položaju, socialnih pogojih, oblikah oskrbe
za starejše, medgeneracijskemu sodelovanju.
Zaključki okrogle mize bodo predstavljeni predsednikom društev zasavske
regije in preko javnih medijev.
IZPOSTAVITI KONKRETNE TEŽAVE STARAJOČE POPULACIJE
32 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
POKRAJINSKA KOORDINACIJA PROGRAMA "STAREJŠI ZA STAREJŠE" ZASAVJA
POKRAJINSKA ZVEZA DU ZASAVJA
JERICA LAZNIK
040 698 179
jlaznik@gmail.com
---