Glavni namen projekta je nudenje psihosocialne pomoči migrantom skozi organiziranje njihovega prostega časa, pomoč pri vzpostavljanju in krepitvi njihove socialne mreže ter pomoč pri premagovanju medkulturnega šoka (ter posledic institucionalizirane obravnave prosilcev za mednarodno zaščito.

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Primož Jamšek, primoz.jamsek@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

FINANCERJA PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, MOM

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor