Izobraževanja Slovenske filantropije odgovarjajo na najrazličnejše izzive, od večjih družbenih (medgeneracijsko sodelovanje, migracije in medkulturnost) do tistih, ki zadevajo manjše skupine ljudi (prostovoljstvo, komunikacija, vodenje skupin, reševanje konfliktov). Na izziv epidemije epidemije smo se odzvali tako, da smo pripravili različna e-izobraževanja in nekatera še danes izvajamo na ta način. Še vedno se lahko Uvodnega izobraževanja za prostovoljce_ke udeležite tudi prek spleta – prijavite se tukaj.

Največja prednost naših izobraževanj je v kakovostnih in izkušenih izvajalcih, ki so sposobni v kratkem času povezati skupino, slišati potrebe udeležencev in podati vsebine na strokoven ter hkrati zanimiv način. Izobraževanja so odprta za različne posameznike oziroma jih na željo naročnika pripravimo in izvedemo samo za njih.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

Uvodno e-izobraževanje za prostovoljce_ke

Pred pričetkom prostovoljskega dela je pomembno, da ste prostovoljci opremljeni z ustreznimi znanji, saj to pomembno vpliva na kvaliteto pomoči, ki jo nudite. V času epidemije virusa COVID-19 smo na Slovenski filantropiji pripravili e-izobraževanje za prostovoljce, ki se ga še vedno lahko udeležite in tako pridobite pomembna znanja pred pričetkom dela.

Vsi, ki bi se želeli vključiti v e-izobraževanje, vabljeni, da izpolnite obrazec za prijavo. Izobraževanje je brezplačno, dodatna navodila pa boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Po opravljenem e-izobraževanju imate možnost opraviti tudi preizkus znanja in ob koncu prejeli potrdilo o uspešno opravljenem e-izobraževanju.

IZOBRAŽEVALNE VSEBINE

Pri vsebinskih sklopih izobraževanja so nanizani elementi izobraževanja, med katerimi lahko izbirate. Kontaktirajte nas in skupaj bomo sestavili izobraževanje po vaših merah in potrebah.

Izvajalci izobraževanj

IMG_1339

Tjaša Arko
Vodja programa prostovoljstvo, po poklicu likovna pedagoginja, že več kot 18 let vodi delavnice, izobraževanja in treninge s področja komunikacije, prostovoljstva in razvijanja osebnostnih kompetenc. Uživa v raziskovanju notranje motivacije za prostovoljno delo. V času študija je veliko časa namenila prostovoljskemu delu z mladimi in še vedno vsako poletje vodi mednarodno mladinsko izmenjavo, kjer preizkuša načela skupinske dinamike v praksi. Dodatno se je izobrazila s področja izobraževanja odraslih, vseskozi se izobražuje na področju nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu in iz drugih zanimivih področij. Verjame, da se da težke teme obdelati tudi na zanimiv način in da s, ne glede na starost največ naučimo, če se ob učenju zabavamo in raziskujemo.

IMG_0959

Vesna Strlič
Je diplomirana pedagoginja in andragoginja, zaposlena kot koordinatorica na programu Prostovoljstvo na Slovenski filantropiji, kjer skrbi za izvedbo ter organizacijo izobraževanj za prostovoljce, organizacije in izobraževalne institucije. Preko dolgoletnega prostovoljskega dela v času študija, kasneje pa mladinskega dela ter dela na področju vzgoje in izobraževanja, je pridobivala izkušnje iz sodelovanja z mladimi in razvijala kompetence na področju dela s skupinami. Izvajala je različne delavnice za otroke, dijake in študente, ki so se dotikale tem razvoja kompetenc, mehkih veščin in kariernega razvoja. V okviru programa Prostovoljstvo razvija in izvaja usposabljanja, povezuje prostovoljce z ustreznimi organizacijami in sodeluje pri promociji prostovoljstva.

IMG_0958_opt

Ognjen Radivojević
Diplomirani zgodovinar, ki je 4 leta poučeval zgodovino na srednji šoli v Novem Sadu v Srbiji. Kot človek, ki je večkrat spreminjal življenjsko okolje (živel v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Nemčiji), se zanima za procese migracij in posebej za težave povezane z integracijo priseljencev. Na Slovenski filantropiji je zaposlen od februarja 2016, med drugim dela kot izvajalec “Orientacijskega programa”, katerega namen je intenzivna pomoč ljudem, ki so v Republiki Sloveniji pridobili status mednarodne zaščite. Pomaga pri izvajanju različnih programov, katerih namen je psihosocialna pomoč prosilcem za azil in osebam s statusom mednarodne zaščite, pomoč pri vključitvi oseb s statusom mednarodne zaščite na trg dela ter lažji dostopnosti do zdravstvenih storitev.

IMG_3939

Klas Preželj
Diplomirani socialni delavec na Slovenski filantropiji v okviru programa Prostovoljstvo dela na projektu Viški hrane, ki socialno ogroženim posameznikom in družinam lajša stiske. Prav tako dela v okviru prostovoljskega servisa povezuje prostovoljce in iskalce pomoči (učna pomoč, druženja, pomoč pri iskanju ustreznih organizacij, ki so v pomoč pri razreševanju različnih stisk). Prostovoljcem nudi mentorsko podporo, jim svetuje in jih usmerja v raznolikih situacijah, s katerimi se pri svojem delu srečujejo. V preteklosti je delal kot mentor v programu projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), kjer je pridobil pomembne izkušnje pri vodenju skupin, motiviranju, organizaciji mladinskih izmenjav in vodenju delavnic. Dodatno se izobražuje na področju transakcijske analize, s katero si pomaga pri ustvarjanju in ohranjanju dobrih odnosov z uporabniki in prostovoljci.

IMG_3963

Lea Rojec
Magistrica socialnega dela je svoje izkušnje dela z ranljivimi skupinami pridobivala tako v Sloveniji kot v tujini. Na Slovenski filantropiji dela kot strokovna delavka v sklopu programa Migracije. Tujcem_kam različnih statusov nudi psihosocialno pomoč in podporo, zagovorništvo, pomoč pri integraciji in urejanju življenjskih situacij, jih informira in organizira aktivnosti. Pri svojem delu sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami z namenom celovite pomoči in podpore uporabnikom_cam. Na Slovenski filantropiji je delovala tudi kot mentorica in koordinatorka prostovoljcev, pred tem pa je bila aktivna kot zakonita zastopnica otrok brez spremstva – jih spremljala v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema.

IMG_0293

Viktor Kollár
Čeprav je poklicno doma v agronomiji, certificirani učitelj jezikov govori pet zelo različnih jezikov na ravni materinščine, in prav ti so kovali njegovo bogato karierno pot, skozi katero je spoznal najrazličnejše sfere družbenega življenja, preden ga je pot zanesla na Slovensko filantropijo – od marketinga, korporativnega komuniciranja do poučevanja jezikov. V nobenem trenutku ni izgubil stika s prostovoljstvom, saj v svojem prostem času še naprej poučuje migrantke in migrante slovenščino in jim nudi učno pomoč. Na Slovenski filantropiji je kot mentor in koordinator prostovoljcev na programu Migracije zadolžen, da prav vsak člen na Filantropiji dobi tisto, po kar je prišel – pomoč, neprecenljive delovne izkušnje in varnost organiziranega prostovoljstva.

Pasted into Izobraževanja

Mateja Slapnik
Na Slovenski filantropiji dela kot koordinatorka Prostovoljskega servisa v Ljubljani, kjer prostovoljci nudijo pomoč socialno ogroženim uporabnikom na njihovih domovih, preizkusila se je tudi kot vodja v enem izmed naših medgeneracijskih centrov, Hiši Sadeži družbe v Vipavi. Pri delu na Prostovoljskem servisu je pridobila ogromno izkušenj z iskalci pomoči, ki se soočajo z različnimi stiskami, jih informirala, svetovala, opravljala zagovorniško vlogo in spremlja proces pomoči. Intenzivno je s prostovoljci delala tudi v Vipavi, jim pomagala pri iskanju njim primernega prostovoljskega dela, jim svetovala v zvezi z dilemami, vprašanji glede pravic in odgovornosti v prostovoljstvu ter jim nudila mentorsko podporo. Delovne izkušnje je pridobivala s prostovoljskim delom z mladimi in starejšimi, s koordiniranjem socialnovarstvenih programov in projektov ter vodenjem skupin starejših ljudi za samopomoč.

IMG_1024_opt

Tina Velišček
Socialna pedagoginja in mag. psihosocialne pomoči je ogromno izkušenj pri izobraževanjih nabrala kot koordinatorka prostovoljcev, zdaj pa jih nadgrajuje kot vodja Dnevnega centra z a migrante in terenskega odziva. V okviru te zaposlitve je iskala, izobraževala, koordinirala in mentorirala prostovoljce, ki nudijo psihosocialno pomoč migrantom in jim pomagajo pri integraciji (učenje jezika, učna pomoč, pomoč pri urejanju življenjskih situacij…). Izvajala je najrazličnejše delavnice za prostovoljce, migrante in organizacije. V času študija je izkušnje z delom z ranljivimi skupinami nabirala pri delu z odvisniki od prepovedanih drog in z zaprtimi osebami; že od takrat pa je tudi sama aktivna prostovoljka.

Jaka Kovač
Je trener, mladinski delavec in facilitator, član Društva facilitatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja “Art of hosting”, s katerimi v slovenski prostor prinaša inovativne metode skupinskih procesov. S kolegi vodi različna izobraževanja za nevladne in mladinske organizacije, šole, podjetja in športne klube, pogosto vodi treninge znotraj programa Erasmus+, predvsem na področju mednarodnega prostovoljstva. Je certificiran trener nenasilne/povezovalne komunikacije pri ameriškem centru za nenasilno komunikacijo (CNVC), več let je prakticiral skupinski dialog, je učitelj meditacije, 20 let je bil trener juda.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor