Izobraževanja Slovenske filantropije odgovarjajo na najrazličnejše izzive, od večjih družbenih (medgeneracijsko sodelovanje, migracije in medkulturnost) do tistih, ki zadevajo manjše skupine ljudi (prostovoljstvo, komunikacija, vodenje skupin, reševanje konfliktov). Največja prednost naših izobraževanj je v kakovostnih in izkušenih izvajalcih, ki so sposobni v kratkem času povezati skupino, slišati potrebe udeležencev in podati vsebine na strokoven ter hkrati zanimiv način. Izobraževanja so odprta za različne posameznike oziroma jih na željo naročnika pripravimo in izvedemo samo za njih.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

IZOBRAŽEVALNE VSEBINE

Pri vsebinskih sklopih izobraževanja so nanizani elementi izobraževanja, med katerimi lahko izbirate. Kontaktirajte nas in skupaj bomo sestavili izobraževanje po vaših merah in potrebah.

Izvajalci izobraževanj

IMG_1339

Tjaša Arko
Vodja programa prostovoljstvo, po poklicu likovna pedagoginja, že več kot 18 let vodi delavnice, usposabljanja in treninge s področja komunikacije, prostovoljstva in razvijanja osebnostnih kompetenc. Uživa v raziskovanju notranje motivacije za prostovoljno delo. V času študija je veliko časa namenila prostovoljskemu delu z mladimi in še vedno vsako poletje vodi mednarodno mladinsko izmenjavo, kjer preizkuša načela skupinske dinamike v praksi. Dodatno se je izobrazila s področja izobraževanja odraslih in se vseskozi izobražuje na področju nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu te iz drugih zanimivih področji. Verjame, da se da težke teme obdelati tudi na zanimiv način in da se ne glede na starost največ naučimo, če se ob učenju zabavamo in raziskujemo.

IMG_1109_opt

Andreja Hleb
Sociologinja, ki na Slovenski filantropiji dela na področju zagovorništva, svetovanja in razvoja prostovoljstva, v preteklosti pa je delala tudi z osebami z mednarodno zaščito. Za njih je vodila delavnice in jim pomagala pri integraciji v lokalno okolje. Izkušnje z vodenjem skupine in delom v njej si je pridobila z delovanjem v raznih društvih (taborniki, društvo prijateljev mladine, študentski klub…), kjer je organizirala tečaje, delavnice, tabore in druge aktivnosti za otroke in mladostnike. Kot prostovoljka se je udeležila več aktivnosti tako v Sloveniji kot tujini.

Pasted into Izobraževanja

Mateja Slapnik
S svojim delom na Slovenski filantropiji je pričela kot koordinatorka Prostovoljskega servisa v Ljubljani, kjer prostovoljci nudijo pomoč socialno ogroženim uporabnikom na njihovih domovih. Preizkusila se je tudi kot vodja v enem izmed naših medgeneracijskih centrov, Hiši Sadeži družbe v Vipavi, danes pa dela kot koordinatorica izobraževanj in nadaljuje z vodenji usposabljanj za prostovoljce. Pri delu na Prostovoljskem servisu je pridobila ogromno izkušenj z iskalci pomoči, ki se soočajo z različnimi stiskami, jih informirala, svetovala, opravljala zagovorniško vlogo in spremlja proces pomoči. Intenzivno delo s prostovoljci je nadaljevala tudi v Vipavi, saj je dnevno prihajala v stik z ljudmi, ki se zanimajo za prostovoljstvo, jim pomagala pri iskanju njim primernega prostovoljskega dela, jim svetovala v zvezi z dilemami, vprašanji glede pravic in odgovornosti v prostovoljstvu ter jim nudila mentorsko podporo. Delovne izkušnje je pridobivala s prostovoljskim delom z mladimi in starejšimi, s koordiniranjem socialnovarstvenih programov in projektov ter vodenjem skupin starejših ljudi za samopomoč.

IMG_1024_opt

Tina Velišček
Socialna pedagoginja in mag. psihosocialne pomoči je na Slovenski filantropiji koordinatorka prostovoljcev. Njena glavna naloga je iskanje, usposabljanje, koordiniranje in mentorstvo prostovoljcem, ki nudijo psihosocialno pomoč migrantom in jim pomagajo pri integraciji (učenje jezika, učna pomoč, pomoč pri urejanju življenjskih situacij…). Poleg tega koordinira projekt »Viški hrane – obrok ljudem, ne smetem«, v okviru katerega se presežke hrane različnih donatorjev razdeli osebam v stiski, ter izvaja različne delavnice za prostovoljce, migrante in organizacije. V času študija je izkušnje z delom z ranljivimi skupinami nabirala pri delu z odvisniki od prepovedanih drog in z zaprtimi osebami; že od takrat pa je tudi sama aktivna prostovoljka.

IMG_0483_opt

Primož Jamšek
Vodja terenskega dela na Slovenski filantropiji, kjer deluje že več kot 15 let. Sodeloval je pri snovanju uvodnih usposabljanj za prostovoljce in prostovoljke in pri vzpostavitvi širšega programa Razvijanje in promocija prostovoljstva v Sloveniji. S svojimi prispevki je sodeloval na najrazličnejših mednarodnih konferencah v Evropski uniji in izven nje. Njegove aktivnosti segajo tudi na področje sistemske ureditve prostovoljskega dela. Je strokovnjak, ki je dnevno v stiku s prostovoljskim sektorjem in dobro pozna njegove izzive in priložnosti.

IMG_0958_opt

Ognjen Radivojević
Diplomirani zgodovinar, ki je 4 leta poučeval zgodovino na srednji šoli v Novem Sadu v Srbiji. Kot človek, ki je večkrat spreminjal življenjsko okolje (živel v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Nemčiji), se zanima za procese migracij in posebej za težave povezane z integracijo priseljencev. Od leta 2011 živi v Sloveniji in skozi delovanje v različnih nevladnih organizacijah se je ukvarjal z življenjem priseljencev iz nekdanjih jugoslovanskih republik, še posebej z mladimi. S težavami ljudi, ki prihajajo iz azijskih in afriških držav se je začel ukvarjati leta 2015, ko se je Balkanska migracijska pot preusmerila proti Sloveniji. Na Slovenski filantropiji je zaposlen od februarja 2016. Dela kot izvajalec “Orientacijskega programa”, katerega namen je intenzivna pomoč ljudem, ki so v Republiki Sloveniji pridobili status mednarodne zaščite. Pomaga pri izvajanju različnih programov, katerih namen je psihosocialna pomoč prosilcem za azil in osebam s statusom mednarodne zaščite, pomoč pri vključitvi oseb s statusom mednarodne zaščite na trg dela ter lažji dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Jaka Kovač
Trener neformalnega izobraževanja, facilitator in mladinski delavec. V okviru Slovenske filantropije je od leta 2005 vodil že preko 400 usposabljanj na teme kot so komunikacija in reševanje konfliktov, skupinska dinamika, medkulturni dialog, mentorstvo prostovoljcem, medgeneracijsko sodelovanje, participativno vodenje skupin, integracija beguncev, mladinsko delo, itd. Je aktiven član Društva moderatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja “Art of hosting conversations that matter”. Pogosto vodi mednarodne treninge znotraj programa Erasmus+ na področju mednarodnega prostovoljstva. Pri njegovem delu ga navdušuje raziskovanje kolektivne modrosti skupin ter odpiranje novih polj možnega. Pri tem udeležencem pomaga pri ozaveščanju njihovih potencialov in potencialov skupine. Je v procesu certifikacije za mednarodnega trenerja nenasilne komunikacije.