Projekt EXPANDing access to Community-based testing for HIV, viral hepatitis and STIs in Slovenia (EXPAND) s svojimi aktivnostmi naslavlja problematiko slabega dostopa do testiranja na hiv, virusne hepatitise in spolno prenosljive okužbe (SPO) pri treh ranljivih skupinah – migrantih, osebah, ki injicirajo droge in spolnih delavcih oziroma spolnih delavkah. Projekt EXPAND širi testiranje s skupine moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, na tri dodatne skupine, ki imajo zaradi različnih razlogov – stigme, neurejenega statusa, neurejenega zdravstvenega zavarovanja, slabih izkušenj z zdravstveno obravnavo, strahu in nezaupanja do ustanov – slabši dostop do testiranja. Testiranje na navedene okužbe je temeljni ukrep pri omejevanju njihovega širjenja med prebivalstvom in prvi korak pri zdravljenju ter s tem  zagotavljanju dobrega zdravja pri okuženih posameznikih.

Namen projekta je zagotavljanje lahko dostopnega, specifikam ciljnih skupin prilagojenega sistema testiranja na hiv, virusne hepatitise in SPO izven zdravstvenih ustanov, z izvajanjem testirnih dogodkov oziroma vzpostavitvijo testirnih točk na izbranih lokacijah po vsej državi. Namen bomo dosegli skozi izvedbo naslednjih glavnih aktivnosti:

  • izobraževanjem testirnega osebja
  • sodelovanjem z deležniki
  • vzpostavitvijo mreže testirnih točk oziroma izvedbo testirnih dogodkov
  • informiranjem ciljnih skupin, deležnikov (npr. zdravstva) in splošne javnosti o projektu
  • distribucijo preventivnih pripomočkov in pripomočkov za zmanjševanje škode
  • rednim evalviranjem storitev projekta in zagotavljanjem strokovne podpore medicinskih in drugih strokovnjakov izvajalcem projekta

PARTNERJI NA PROJEKTU: Društvo informacijski center Legebitra (vodilni partner), Društvo Stigma, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

KONTAKTNA OSEBA: Helena Liberšar, helena.libersar@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

SOFINANCERJI: Program za zdravje Evropske komisije, Ministrstvo za javno upravo

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor