TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2015 – 31.12.2019
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti , Občina Vipava