Projekt je sestavljen iz več aktivnosti, katerih osnovni namen je povečanje občutka vključenosti mladih migrantov v lokalno okolje prek informiranja o dogodkih in aktivnosti v lokalnem okolju. Namen je mladim pomembne informacije nuditi v različnih jezikih.

Cilji programa:

  • Večja informiranost mladih migrantov in boljša vključenost mladih v lokalno okolje
  • Mladi iz Ljubljane bolje razumejo dogodke iz matičnih držav migrantov 6 medkulturnih dogodkov
  • Krepitev veščin mladih migrantov

KONTAKTNA OSEBA: Tamara Raftović Loštrek, tamara.raftovic-lostrek@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor