Slovenska filantropija se že 25 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje, deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.

Filantropi – človekoljubi so bili posamezniki, ki so leta 1992 pomagali ustanoviti Slovensko filantropijo, Združenje za promocijo prostovoljstva, ki je tudi humanitarna organizacija. Odzvali so se na takratne potrebe po pomoči beguncem iz Bosne in Hercegovine in k sodelovanju povabili številne prostovoljce. Decembra 2016 smo obeležili 24 let delovanja naše organizacije.

Izvajamo številne strokovne in velike promocijske dogodke, vodimo usposabljanja za prostovoljce in mentorje ter se posvečamo posameznikom, ki našo pomoč potrebujejo.

Le-ta ne bi bila tako kvalitetna in tako obsežna brez številnih prostovoljcev, ki pomagajo beguncem in migrantom, izvajajo medgeneracijske in druge preventivne programe ter s tem zvišujejo kvaliteto bivanja v naši skupnosti.

Aktivnosti združujemo v programskih enotah Prostovoljstvo, Migracije, Medgeneracijsko sodelovanje, Promocija zdravja, Mednarodno in razvojno sodelovanje.

Naša vizija je prijazna in varna družba, ki v partnerskem sodelovanju državnih institucij, gospodarskega sektorja in neprofitnih organizacij ter s prostovoljskimi aktivnostmi ljudi ponuja varno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnih koli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kvalitetnega bivanja zase in za svoje družine.

Tolikšne spremembe v družbi za nas pomenijo še večjo angažiranost, saj danes potrebujemo še več spoštovanja soljudi in narave, solidarnosti, strpnosti, enakopravnosti in enakih možnosti za vse.

Razvoj družbe ne gre brez sodelovanja civilne družbe, zato vztrajno oblikujemo predloge in sodelujemo v civilnem dialogu.

Osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi.

Prejem plakete Mestne občine Ljubljana in nagrade za spletno stran prostovoljstvo.org sta pokazali, da svoje delo opravljamo dobro, z mislijo na uporabnike, in da z njimi bogatimo skupnost.

Izzivi seveda ostajajo. Manjše financiranje in širjenje programov ne gresta z roko v roki. Vendar se trudimo, da svoje dejavnosti ohranimo in nadgradimo glede na potrebe v skupnosti.

Jasen in odprt pogled ohranjamo s sodelovanjem z različnimi organizacijami in delom na terenu.

Angažiranost posameznikov – prostovoljcev in donatorjev, kot tudi podjetij in vseh drugih financerjev, ostaja za nas izjemno pomembna, zato se na tem mestu zahvaljujemo vsem, ki nas podpirate.