Na Slovenski filantropiji smo se med prvimi odzvali na prihod beguncev iz Ukrajine z različnimi ukrepi. Ob začetku vojne v Ukrajini smo najprej objavili poziv slovenski civilni družbi za pomoč beguncem iz Ukrajine, ki jih ob vključitvi v prostovoljsko pomoč tudi izobrazimo in jim nudimo mentorsko podporo. Ob množičnem prihodu beguncev smo veliko časa in sredstev namenili pomoči z glavnim ciljem olajšati prvo obdobje bivanja beguncev v Sloveniji – predvsem na področju informiranja, materialne pomoči in nastanitve. Vzpostavili smo info točke za svetovanje ter donatorsko skladišče, kjer beguncem v stiski razdeljujemo potrebščine, predvsem hrano in izdelke za osebno higieno. Vzpostavili smo tudi bazo več kot 200 oseb, ki nudijo začasno nastanitev beguncem, in sistem iskanja primernega bivališča za begunce.

Aktivnosti izvajamo na naslednjih lokacijah: Ljubljana, Maribor, Logatec, Debeli Rtič, Koper, Kranj, Nova Gorica, Kamnik, Murska Sobota in Postojna. Osebe z začasno zaščito iz Ukrajine s vključene tudi v različne aktivnosti znotraj naših medgeneracijskih skupnostnih centrov – Hiše Sadeži družbe na 5 lokacijah po Sloveniji.

Organiziramo različne aktivnosti za lažjo integracijo oseb iz Ukrajine v novo okolje, kot so:

  • informiranje in svetovanje na različne teme

Sodelavke in prevajalke v ukrajinskem/ruskem jeziku nudijo individualno informiranje in svetovanje o različnih temah (nastanitev, finančna pomoč, pravna vprašanja, zaposlovanje, zdravstveni sistem, šolstvo) v živo in prek spletne platforme ZOOM, tako individualno kot tudi v obliki skupinskih predavanj. Svetovanje poteka v okviru dnevnega centra za migrante in na terenu v različnih krajih po Sloveniji (Ljubljana, Koper, Kranj, Postojna …). Da bi bile splošne informacije o različnih temah  dostopne vsem,  smo jih tudi digitalizirali s produkcijo sedmih informativnih videev za osebe iz Ukrajine (skupaj za preko 2h informativnih video vsebin).

  • podpora pri urejanju vsakdanjih življenjskih situacij

Na dnevni bazi nudimo pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije, stiku z zdravstvenimi domovi,  šolami ipd.

  • zbiranje in razdeljevanje hrane in donacij posameznikov ter podjetij

Glede na potrebe ljudi smo organizirali veliko zbiralnih akcij:  zbiranje oblačil za begunce, zbiralna akcija otroških koles (otrokom smo razdelili preko 40 koles), zbiralna akcija šolskih potrebščin (s potrebščinami smo oskrbeli preko 300 otrok), zbiralna akcija kuhinjskih pripomočkov in opreme (preko 500 razdeljenih kosov posode, kuhinjske opreme in majhnih gospodinjskih aparatov), redne zbiralne akcije živil in higienskih pripomočkov, ki jih vsakodnevno razdeljujemo beguncem. Vzpostavili smo tudi individualni donatorski sistem, ki se odziva na individualne potrebe uporabnikov.

  • pomoč pri urejanju namestitve

Osebe informiramo, povezujemo z najemodajalci, organiziramo selitve in pomagamo pri opremljanju stanovanj.

  • podpora pri vključevanju na trg dela

Individualno in skupinsko seznanjanje oseb iz Ukrajine z delovanjem Zavoda za zaposlovanje, zaposlitvenih agencij in slovenske zakonodaje na področju zaposlovanja.

  • povezovanje posameznikov s psihologi, psihoterapevti in podpora skupinam za psihološko pomoč
  • Skupinske aktivnosti:

o     tečaji slovenščine in učne pomoči (individualno in skupinske)

o     predavanja/delavnice na različne teme za odrasle in otroke

o     organizacija taborov za mlade in varstva otrok

o     prostočasne aktivnosti za otroke v sirotišnici v Slavini

o     seznanjanje ter aktivno povezovanje z lokalnim okoljem, organizacijami in institucijami ter navadami večinskega prebivalstva, spremljanje na dogodke

o     »ženska skupina«: neformalno druženje žensk, pogovor o določenih temah

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Tina Velišček, tina.veliscek@filantropija.org

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor