Prijava na forum prostovoljstva 2018

Opis dogodka

Prijavnica:

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA

Naslov

Pošta

E-naslov:

Telefon:

Ime in priimek mladega prostovoljca, ki pride z vamiORGANIZACIJA

Naslov

Pošta

E-naslov:

Telefon:

Davčna številka

Davčni zavezanec

DANE

Članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij

DANE

PLAČILO KOTIZACIJE Označite

Plača organizacijaPlača udeleženec sam

Strinjam se, da se moji podatki uporabljajo za obveščanje glede izvedbe foruma
Strinjam se

Organizacije, ki so članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, za udeležbo na kongresu plačajo 20 EUR, za ostale pa stroški udeležbe znašajo 40 EUR. Kotizacija je namenjena kritju stroškov prostora in pogostitve.