Ime in priimek

E-naslov

Telefonska številka, kjer ste dosegljivi

Občina, kjer živite

Zainteresiran/a sem za eno ali več izmed naslednjih del:
Pomoč pri delitvi hranePostiljanje in preoblačenje posteljTransport materiala in odpadkovPrevozi zaposlenih na deloPosamični sprehodi stanovalcevIzvajanje osebne higiene

Moja razpoložljivost:
KadarkoliDopoldanPopoldanZvečerČez tedenOb vikendih

Moja izobrazba (napišite tisto, ki je za delo najbolj relevantna)

V socialnovarstvenem zavodu sem že delal/a kot prostovoljec/ka: DANE

Moje dosedanje izkušnje na področju socialnega varstva (lahko tudi neformalne znotraj družine)

IZJAVLJAM, da ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mi onemogočale ali bistveno oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile moje zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerim med opravljanjem prostovoljskega dela prihajam v stik. DANE

IZJAVLJAM, da mi ni bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ali obveznega zdravljenja odvisnosti ali prepovedi opravljanja poklica, dela ali dolžnosti, ki je v zvezi s področjem opravljanja prostovoljskega dela. Zoper mene ni bil uveden kazenski postopek in/ali nisem bil/a pravnomočno obsojen/a za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali za protipravno pridobitev premoženjske koristi. DANE

Ali ste opravili Uvodno usposabljanje Slovenske filantropije? DANE

Naročam se na prejemanje e- novic Slovenske filantropije in Prostovoljskih e-novic DANE

Strinjam se, da se moji podatki uporabljajo za obveščanje glede prostovoljskega dela v socialnovarstvenih zavodih v času epidemije.