Ime in priimek

  E-naslov

  Telefonska številka, kjer ste dosegljivi

  Občina, kjer živite

  Zainteresiran/a sem za eno ali več izmed naslednjih del:
  Pomoč pri delitvi hranePostiljanje in preoblačenje posteljTransport materiala in odpadkovPrevozi zaposlenih na deloPosamični sprehodi stanovalcevIzvajanje osebne higiene

  Moja razpoložljivost:
  KadarkoliDopoldanPopoldanZvečerČez tedenOb vikendih

  Moja izobrazba (napišite tisto, ki je za delo najbolj relevantna)

  V socialnovarstvenem zavodu sem že delal/a kot prostovoljec/ka: DANE

  Moje dosedanje izkušnje na področju socialnega varstva (lahko tudi neformalne znotraj družine)

  IZJAVLJAM, da ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mi onemogočale ali bistveno oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile moje zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerim med opravljanjem prostovoljskega dela prihajam v stik. DANE

  IZJAVLJAM, da mi ni bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ali obveznega zdravljenja odvisnosti ali prepovedi opravljanja poklica, dela ali dolžnosti, ki je v zvezi s področjem opravljanja prostovoljskega dela. Zoper mene ni bil uveden kazenski postopek in/ali nisem bil/a pravnomočno obsojen/a za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali za protipravno pridobitev premoženjske koristi. DANE

  Ali ste opravili Uvodno usposabljanje Slovenske filantropije? DANE

  Naročam se na prejemanje e- novic Slovenske filantropije in Prostovoljskih e-novic DANE

  Strinjam se, da se moji podatki uporabljajo za obveščanje glede prostovoljskega dela v socialnovarstvenih zavodih v času epidemije.