Ime in priimek udeleženca

Naslov

Pošta

E - mail

Telefon

Letnica rojstva

Prijavljam se na:

Organizacija

Plačnik usposabljanja

V primeru, da ste kot plačnika usposabljanja navedli organizacijo, v spodnji okenček prosimo navedite naslov organizacije

Davčna številka organizacije

Katere teme, povezane s vsebino usposabljanja, vas še posebej zanimajo?

V primeru fotografiranja aktivnosti, dovoljujem Slovenski filantropiji, da fotografije uporablja za potrebe usposabljanj: DANE

S klikom na gumb "Pošlji" se strinjate, da se vaši podatki lahko obdelujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za potrebe usposabljanj na Slovenski filantropiji in z njimi povezanih aktivnosti.

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.

Kontaktna oseba za usposabljanje je Jaka Matičič (jaka.maticic@filantropija.org). Po poteku roka prijave vas bomo obvestili, ali bomo usposabljanje izvedli (minimalno število udeležencev je 8).