Razvijanje in promocija prostovoljstva v Sloveniji je program, ki deluje že od leta 1992. Izvajamo ga, ker je naša vizija prijazna in varna družba, ki v partnerskem sodelovanju vseh, državnih institucij in neprofitnih organizacij, ter s prostovoljskimi aktivnostmi ljudi, ponuja varno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnih koli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kvalitetnega bivanja zase in za svoje družine.baner srcek
Program ustvarjamo posamezniki, ki skrbimo za kakovostno organiziranje prostovoljstva v Sloveniji, njegov ugled in prepoznavnost. Pomagamo organizacijam, ki v svoje programe vključujejo prostovoljce, spodbujamo posameznike za prostovoljsko delo in jih podpiramo pri vključitvi ter njihovem delovanju. Tiste, ki potrebujejo pomoč, usmerjamo v njim najbolj primerne programe. Skrbimo za razvoj prostovoljstva na sistemski ravni, ustvarjamo in spodbujamo nove prostovoljske programe, ki odgovarjajo na pereče potrebe. Z Nacionalnim tednom prostovoljstva ter različnimi vseslovenskimi akcijami in promocijo dobrih del ozaveščamo javnost in širimo dober glas prostovoljstva po Sloveniji in svetu.

Naš program je prepoznan s/z:

  • osrednjim portalom www.prostovoljstvo.org,
  • največjo vsebinsko mrežo Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, ki združuje več kot 1500 prostovoljskih organizacij v Sloveniji,
  • pestro ponudbo usposabljanj za prostovoljce in mentorje,
  • Kongresom prostovoljstva,
  • Forumom prostovoljstva,
  • Dnevom za spremembe,
  • Nacionalnim tednom prostovoljstva.

Za več informacij obiščite spletno stran www.prostovoljstvo.org.

 

AKTUALNI PROJEKTI IZ PROGRAMA Prostovoljstvo
V kategoriji ni vnešenih projektov.