TRAJANJE PROJEKTA: 30.12.2014 – 30.6.2015
DRŽAVA, V KATERI SE JE PROJEKT IZVAJAL: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Namen programa je bil spodbujanje medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav na različnih področjih vsakdanjega življenja, pri čemer so pri pripravi in izvedbi programa aktivno sodelovali državljani tretjih držav. Cilji programa so bili spodbujanje sodelovanja med različnimi kulturami in nacionalnimi identitetami, spodbujanje tolerantnega in spoštljivega odnosa do kulturnih razlik, osveščanje splošne in/ali strokovne javnosti o pomembnosti medkulturnega dialoga, promocija etnične raznolikosti.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za notranje zadeve, Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor