Program je namenjen mladim migrantom v starosti med 15 in 30 let, ki v Ljubljani živijo več kot mesec dni in imajo namen ostati v Ljubljani. Projekt želi pomagati mladim pri njihovi integraciji v lokalno okolje na način, da ti čim bolje spoznajo vse priložnosti in možnosti, ki jim ponuja Ljubljana.

Cilji programa:

  • Večja vključenost mladih v lokalno okolje
  • Krepitev socialnih kompetenc mladih
  • Okrepiti manjšo skupino mladih migrantov za samostojno mladinsko delo s kompetencami medkulturnega mediatorja

KONTAKTNA OSEBA: Tamara Raftović Loštrek, tamara.raftovic-lostrek@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor