Namen programa je zagotavljati psihosocialno pomoč, nuditi svetovanje in izvajati zagovorništvo ter tako prispevati k boljši vključenosti in lažjemu uveljavljanju pravic brezdomcev in različnih skupin migrantov.

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar, franci.zlatar@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2027

FINANCERJA PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Ljubljana