Lokalni partnerji v Moldaviji delijo pridobljena znanja in prakso

V okviru projekta Krepitev vloge šole pri zmanjševanju šolskega osipa in posledic revščine na otroke v regiji Calarasi, Moldavija, ki ga Slovenska filantropija izvaja v partnerstvu z lokalno nevladno organizacijo Interaction, usposobljeni lokalni strokovnjaki delijo pridobljena znanja in izkušnje.
Deset strokovnjakov je po začetnem usposabljanju, ki ga je Slovenska filantropija izvedla v avgustu 2014, v parih nadaljevalo z izvajanjem delavnic tako za učitelje v šolah v Regiji Calarasi kot tudi za starše in otroke.
V obdobju med 24.09. in 22.10.2014 so izvedli delavnice na 16 šolah. Teme delavnic so bile predlagane s strani udeleženih šol. Najbolj pogosto so se lotevali naslednjih tem:

  • Poklicna izgorelost »burn out« in kako jo preprečiti;
  • Izredno vedenje učencev, ki je posledica nezadovoljstva, revščine in življenjskih okoliščin, ter načini pomoči znotraj šol;
  • Delo z otroki, ki so redno odsotni iz šole (zaradi revščine, bolezni in podobno).

Na vseh delavnicah so redno obravnavali vlogo šole in učiteljev v reševanju ali zmanjševanju težav in posledic, s katerimi se srečujejo otroci.
Lokalnim trenerjem je svetovala in pomagala gospa Svetlana Haraz, profesorica na Svobodni mednarodni univerzi v Moldaviji in višja lokalna strokovnjakinja v projektu.
Na koncu usposabljanja je vsaka šola dobila v  romunščino preveden priročnik, ki ga je pripravila dr. Anica Mikuš Kos.
V istem obdobju (24.9. do 22.10.) je vsak trener organiziral informativno  sejo in svetovanje za učence in starše iz obiskanih šol.
Vse razprave v delavnicah so bile po mnenju udeležencev zelo zanimive, dinamične, vsi udeleženci so aktivno sodelovali, prispevali v procesu učenja skozi različne metode dela – igranje vlog, vaje, interaktivne igre, poster predstavitve itd.  Vse šole, učitelji, svetovalne službe so se organizatorjem seminarjev zahvalil in izkazali veliko pripravljenost za nadaljnja usposabljanja.
V številkah smo do 26. 10 tako organizirali delavnice za 260 učiteljev, informativne posvete za 200 otrok in 120 staršev iz skupaj 16 šol.
Dodatna evalvacija uspeha delovanja bo narejena po analizi vseh poročil s strani lokalnih trenerjev in po sestanku z njimi. Narejen bo tudi plan za prihodnje obdobje implementacije projekta.
Projekt financira Ministrstvo za Zunanje zadeve Republike Slovenije, v okviru Mednarodnega razvojnega sodelovanja.

MRS

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor