Spodbujanje politične participacije priseljencev v devetih državah centralne in vzhodne Evrope

V okviru projekta ˝Spodbujanje politične participacije priseljencev v devetih državah centralne in vzhodne Evrope˝, je med 3. 3. in 5. 3. 2014, v švedskem Malmu potekal študijski obisk in seminar na temo volilnih pravic državljanov tretjih držav.
Lesson at Malmö University-
Študijskega obiska in seminarja, se je udeležilo devet strokovnjakov, ki se ukvarjajo s politično participacijo, ter njihovi gosti, iz vsake države partnerice v projektu, en predstavnik lokalne ali državne oblasti, z lastno migrantsko izkušnjo in en predstavnik priseljenske organizacije.
Iz Slovenije so se srečanja udeležili gospod Peter Bossman, župan občine Piran, gospod Ognjen Radivojević, predstavnik Srbskega kulturnega centra Danilo Kiš in Nik Benedik, predstavnik Slovenske filantropije. Dogodek sta soorganizirala češka Organization for Aid to Refugees (OPU) in Univerza v Malmu. Namen obiska je bila predstavitev Švedske izkušnje vključevanja priseljencev v javno in politično življenje. Kids Uggs Outlet.
Dogodek, ki ga podpira Evropska unija, je ponudil odlično priložnost spoznavanja urejenosti politične participacije priseljencev na Švedskem. Obisk je bil še posebej zanimiv za strokovnjake iz centralne in vzhodne Evrope, ki se v okviru projekta ukvarjajo s politično participacijo in si prizadevajo za izboljšanje stanja politične participacije državljanov tretjih držav, še posebej na lokalnih volitvah. V petih državah partnericah v projektu pa sploh omogočiti volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče (države, kjer priseljenci s stalnim prebivališčem nimajo volilne pravice: Češka, Latvija, Romunija, Bolgarija in Poljska).
Meeting with Malmö Deputy Mayor
Slovenija se drugače po indeksu MIPEX (Migrant Integration Policy Index), v skupnem seštevku uvršča na 16. mesto od 31 držav, ki so vključene v raziskavi MIPEXIII. Pri oceni politične participacije, ki poleg volilnih pravic (voliti in biti voljen) vključuje še politične svoboščine (možnost ustanavljanja društev, članstvo v strankah, lastništvo medijev), svetovalna telesa (ali lahko priseljenci ali priseljenske organizacije sodelujejo v svetovalnih telesih) ter izvajanje politik (ali politike in sredstva namenjena delovanju spodbujajo priseljence in priseljenske organizacije, da aktivneje sodelujejo pri političnem življenju), pa je Slovenija uvrščena skupaj z Estonijo na 21. mesto. Nekoliko višje pa se uvršča na seznamu omogočanja volilnih pravic, kjer se kot v skupnem seštevku uvršča na 16. mesto od 31 držav vključenih v raziskavo.men Uggs Outlet.
Več informacij si preberite , TUKAJ.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor