Razpisujemo postopek izbora v Svet za vključevanje tujcev

Slovenska filantropija razpisuje postopek izbora 3 (treh) oseb s priseljenskim ozadjem v Svet za vključevanje tujcev. Namen sveta je združevanje različnih področij, vezanih na vključevanje tujcev, izmenjave relevantnih informacij ter možnosti enotnega pristopa vključevanja tujcev v RS, s katerimi bi se lahko izognili podvajanju del in nalog. Naloge sveta so: podajanje mnenj in priporočil k nacionalnim programom, pomembnih za vključevanje tujcev, spremljanje izvajanja integracijskih ukrepov, analiziranje stanja, podaja mnenj in priporočil ter sodelovanje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na področje vključevanja tujcev ter letno poročanje Vladi RS.
Poziv
Poslovnik postopka izbora oseb s priseljenskim ozadjem

Prijave zbiramo do 17. marca 2015, do polnoči.
Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/430 12 88 ali na elektronski pošti: nik.benedik@filantropija.org.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor