Povabilo k pripravi poletnega kataloga za mlade

Vse organizacije, vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, vabimo k skupni pripravi KATALOGA za mlade, v katerem bodo zbrane poletne prostovoljske aktivnosti mladim prijaznih organizacij (eden bo zajel celotno Slovenijo, drugi območje Mestne občine Ljubljana). 

Premislite, kako bi lahko mlade med poletnimi počitnicami vključili v prostovoljske aktivnosti in jim s tem ponudili priložnost, da naredijo nekaj dobrega in se ob tem tudi učijo za življenje, morda spoznajo kakšen poklic, stkejo nova prijateljstva in pridobijo nekaj izkušenj.

Vse prostovoljske priložnosti bomo zbrali in objavili v obliki spletnega kataloga, ki bo javnosti dostopen junija 2021 na www.prostovoljstvo.org, posredovali pa ga bomo tudi šolam, univerzam in mladinskim organizacijam, medijem ter spletnim portalom.

V katalog bomo vključili vse aktivnosti, ki bodo vsebinsko ustrezne. Zavedamo se, da v tem trenutku zaradi epidemioloških razmer morda teže napovedujete poletne aktivnosti, zato predlagamo, da pošljete prijavnice za tiste aktivnosti, katerih izvedbo v tem trenutku lahko načrtujete. Bralce kataloga bomo opozorili, da lahko zaradi nepredvidljivih okoliščin kakšna aktivnost tudi odpade oz. se izvajanje prilagodi. Vas pa vabimo, da razmislite, kako lahko prostovoljce vključite tudi na druge načine, kot ste to počeli do sedaj (on-line učna pomoč, manjše skupine, družinsko prostovoljstvo …). 

V katalogu bodo s posebnim znakom označene medgeneracijske aktivnosti ter tista dela, v katerih lahko sodelujejo tudi mladoletni prostovoljci. Katalog bo lepši in privlačnejši, če boste dodali fotografijo aktivnosti. Prosimo, posredujte nam samo tiste fotografije, za katere imate dovoljenje za objavo in jih lahko uporabimo tudi mi. Če so na fotografijah mladoletniki, morate imeti dovoljenje staršev oz. skrbnikov za njihovo objavo. Dovoljenj nam ne pošiljajte, ampak jih shranite pri sebi. 

Prijavnico izpolnite do 21. maja 2021: https://www.1ka.si/a/340130

MLADIM PROSTOVOLJCEM PRIJAZNA ORGANIZACIJA

Članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij lahko s podpisom posebne izjave pridobijo znak »Mladim prostovoljcem prijazna organizacija«. Znak pomeni, da ravnajo v skladu z Zakonom o prostovoljstvu in znajo dobro mentorsko poskrbeti za mlade, ki še niso dopolnili 18 let. Srednješolci in drugi mladi, ki jih zanima prostovoljstvo, v teh organizacijah dobijo vse potrebne informacije, podporo in se lahko aktivno vključijo v delo pod vodstvom mentorja. Če se boste odločili za pridobitev tega znaka in izpolnjujete navedene pogoje, nam izpolnjeno, žigosano in podpisano izjavo posredujte po pošti na naš naslov ali pa skenirano na naslov slovenska@filantropija.org. Organizacije, ki ste znak pridobile že v prejšnjih letih, izjave ne pošiljajte ponovno.

Pomembno: v katalogu lahko svoja povabila mladim prostovoljcem objavite samo organizacije, včlanjene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, ki ste seznanjene z Zakonom o prostovoljstvu in ste tudi podpisnice Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. 

Prijazno vabljeni k sodelovanju!

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor