Izobraževanje za mentorje in organizatorje prostovoljskega dela

Intenzivno 5-dnevno brezplačno izobraževanje

Kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi prostovoljce? Kako pridobivati prostovoljce, ki ustrezajo našim pričakovanjem, in kako jih obdržati? Katere vsebine naj podamo na usposabljanjih, kako jih pripravimo? Kako podpreti posameznike, da bodo čim uspešnejši prostovoljci? 

Na intenzivnem izobraževanju boste pridobili kompetence, pomembne za mentorja, organizatorja prostovoljstva in izobraževalca prostovoljcev.  Na usposabljanju boste prejeli tudi gradiva, ki jih boste lahko uporabljali za interna izobraževanja. 

Na 5-dnevnem usposabljanju se bomo poglobili v teme:

 • Definicija prostovoljskega dela, umestitev prostovoljstva v družbo, formalno in neformalno prostovoljstvo.
 • Doprinos prostovoljstva posamezni organizaciji ter družbi.
 • Pogoji za vzpostavitev prostovoljstva v organizaciji.
 • Zakon o prostovoljstvu.
 • Pridobivanje prostovoljcev in njihov izbor.
 • Mentorstvo in podpora prostovoljcem.
 • Motiviranje posameznikov tekom dela, načrtovanje prostovoljskega procesa glede na notranje in zunanje motivatorje.
 • Upoštevanje etičnega kodeksa prostovoljstva.
 • Prostovoljstvo kot metoda za opolnomočenje in socialno aktivacijo v kolikor med prostovoljce vključujemo posameznike iz ranljivih skupin.
 • Prostovoljstvo kot polje pridobivanja osebnih kompetenc in socialnih veščin.
 • Vrednotenje dela in nagrajevanje prostovoljcev.


Komu je namenjeno usposabljanje?

Usposabljanje je namenjeno mentorjem, ki so to vlogo šele prevzeli in tudi tistim, ki želijo nadgraditi svoja znanja. Posebej ga priporočamo mentorjem iz organizacij, ki bi radi prostovoljsko delo organizirali na visoki kakovostni ravni.

Kako poteka usposabljanje?

Usposabljanje poteka v obliki izkustvenih delavnic, zato je število udeležencev omejeno na 16 in je potrebna predhodna prijava. Od udeležencev se pričakuje udeležba ves čas usposabljanja. 

Koliko časa in kje poteka usposabljanje?

Usposabljanje bo potekalo v Divači v dveh delih:  

1.      del (tri dni od 9.00 do 16.00): 29. 6., 30. 6. in 1. 7. 2021

2.      del (dva dni od 9.00 do 16.00): 9. in 10. september 2021

V vmesnem času udeleženci izdelajo načrt za izboljšanje organiziranosti prostovoljstva  v svoji organizaciji. 

PRIJAVA IN IZBOR

V kolikor menite, da bi vam ta znanja koristila in omogočila, da prostovoljstvo v vaši organizaciji prestavite na višjo raven, do 18. junija 2021 pošljite v celoti izpolnjeno prijavnico na naslov Slovenske filantropije ali slovenska@filantropija.org.  

Glede na izpolnjevanje pogojev in kriterijev, bo tričlanska komisija na Slovenski filantropiji naredila izbor sodelujočih.


Dodatna vprašanja in prijave: Andreja Hleb, 01 433 40 24, 051 775 237, andreja.hleb@filantropija.org 

Izobraževanje se bo izvajalo z upoštevanjem takrat veljavnih navodil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2!

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor