RAZPIS ZA DELOVNO MESTO STROKOVNI/A VODJA DNEVNEGA CENTRA ZA MIGRANTE IN TERENSKEGA ODZIVA (M/Ž)

Slovenska filantropija razpisuje prosto delovno mesto Strokovni vodja programa dnevnega centra za migrante in terenskega odziva (M/Ž) Ljubljani.

Delovne obveznosti:

 • vsebinsko in organizacijsko vodenje socialnovarstvenega programa dnevnega centra za migrante (v nadaljevanju: programa),
 • koordiniranje in spremljanje dela sodelavk in sodelavcev programa,
 • priprava osnutkov programske in strokovne usmeritve vsebin programa,
 • pripravljanje programov dela, letnih in vmesnih poročil,
 • spremljanje izvajanja dela v programu, zbiranje poročil s strani izvajalcev in priprava pisnih, delnih in zaključnih poročil,
 • iskanje dodatnih sredstev za sofinaciranje programa, prijava projektov ter skrb za vodenje teh projektov,
 • sodelovanje pri zagovorništvu v okviru programa Migracije Slovenske filantropije,
 • organizacija terenskega odziva Slovenske filantropije v primeru kriznih situacij s poudarkom na vključevanju prostovoljcev,
 • druga dela na podlagi navodil izvršnega direktorja in ob dogovoru z vodjo programa Migracije.

Pogoji za prijavo:

 • 7. raven izobrazbe (2. bolonjska stopnja) – univerzitetni programi družboslovne ali humanistične smeri,
 • opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva,
 • 3 leta delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
 • dobro poznavanje področja migracij in prostovoljstva,
 • dobro znanje slovenskega in angleškega jezika, dobro pisno izražanje,
 • dobro poznavanje dela z računalnikom, predvsem Microsoft Office (Word, Excel, Access), družbena omrežja, urejanje spletne strani, itd.,
 • izpit za vožnjo B kategorije.

Med kandidati/kami, ki bodo izpolnjevali vse kriterije delodajalca za zasedbo razpisanega delovnega mesta, bomo prednost dali kandidatu/ki z izkušnjami pri delu z migranti različnih statusov.

Pomembne informacije:

 • Delo bo potekalo v Ljubljani za polni delovni čas.
 • Čas zaposlitve je do konca leta 2025 z možnostjo podaljšanja, s poskusno dobo 6 mesecev.
 • Pričetek dela bo 1. 11. 2022.

Prijave zbiramo do vključno srede, 21. 9. 2022, kandidati naj pošljejo motivacijsko pismo z življenjepisom (CV) po elektronski pošti na naslov tajnistvo@filantropija.org, zadeva: »Razpis – Dnevni center«. Dodatne informacije dobite na tel. št. 01 430 12 88.

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor