Filantropski razmislek: Izvolimo solidarnost!

“V letošnjem supervolilnem letu sta pred nami vsaj še dva vikenda, ko se bomo odločali o svoji prihodnosti. Še vsaj dvakrat bomo imeli priložnost odločati, v kolikšni meri bodo v prihodnjih letih uresničevane vrednote, ki jih zagovarjamo. Lokalne volitve so morda celo najbolj pomembne za naše vsakdanje življenje. Zelo pomembno je, kakšne vrednote zagovarjajo župani, županje in njihove liste, ki jih bomo volili. Ali le ti zagovarjajo in bodo pri svojem delovanju tudi uresničevali solidarno skupnost, v kateri je dobro poskrbljeno za vsakega_o posameznika_co in vse različne družbene skupine, tudi tiste, ki so sedaj izključene? Ali bodo lokalne skupnosti spodbujale razvoj prostovoljstva, medgeneracijsko sodelovanje in medkulturni dialog? Ali si bodo občine prizadevala za vključujoče lokalne institucije (šole, zdravstvene domove itd.), ki bodo imele dovolj kapacitet za vključevanje vseh prebivalcev, tudi tistih, ki morda še ne govorijo slovenskega jezika ali pa se zaradi katerih drugih osebnih okoliščin težje vključujejo v te institucije? Ali bo posamezna občina reševala stanovanjsko problematiko različnih družbenih skupin? In nenazadnje, ali bodo občine podpirale prostovoljske in nevladne organizacije in jih v vključevale v procese odločanja?

Na referendumih naslednji vikend bomo med drugim odločali, ali bo javna RTV tudi v prihodnje še javna in bo delovala v skladu z novinarskimi standardi, pa tudi, kakšno dolgotrajno oskrbo bomo imeli. Ali bo ta prilagojena ljudem? Kako so nanjo pripravljeni socialno-varstveni zavodi? Kako bo z dostopnostjo institucionalnega varstva za starejše? Se bodo standardi oskrbe spreminjali v dobro uporabnikov_ic, ne glede na njihovo gmotno stanje? Kakšno mesto imata pri vsem tem solidarnost in prostovoljstvo? O vsem tem bomo govorili tudi na posvetu, ki ga Slovenska filantropija organizira naslednji torek, zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Pomembno je, da se na volitvah in referendumih odločamo za vrednote, ki jih zastopamo, in za ljudi, ki te vrednote predstavljajo.”

Franci Zlatar, izvršni direktor Slovenske filantropije

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor