NOV DATUM: Naravni viri zaščite duševnega zdravja otrok ter pomoči otrokom in mladostnikom v stiskah

Slovenska filantropija vas vabi na posvet »NARAVNI VIRI ZAŠČITE DUŠEVNEGA ZDRAVJA OTROK TER POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM V STISKAH«, kjer bomo spregovorili o prostovoljstvu ter duševnem zdravju otrok in mladostnikov.

Število otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju narašča, opozarja predsednica Slovenske filantropije, pedopsihiatrinja ter avtorica številnih knjig s področja duševnega zdravja, dr. Anica Mikuš Kos. Vse večji porast lahko v prihodnje pričakujemo tudi zaradi večanja družbenih stisk in soočanja s posledicami epidemije Covida-19. Na zaostrovanje situacije poleg stroke že opozarjajo delavci, ki se z otroki in mladimi vsakodnevno srečujejo (šole, mladinske organizacij idr.), prav tako se s povečanimi stiskami otrok in mladih srečujemo na Slovenski filantropiji.

Za osebe s težavami ali motnjami v duševnem zdravju sta strokovna pomoč in strokovna oskrba eden od virov pomoči, s katerimi posameznik pridobiva možnosti za uspešno okrevanje. Še večji spekter pomoči pa zanj predstavljajo njegovo socialno okolje in naravni viri zaščite duševnega zdravja otrok, ki se danes vse bolj uveljavljajo – zlasti pri nudenju pomoči otrokom in mladostnikom.

»Gre za vsebine in oblike pomoči, ki izvirajo iz običajnih, normalnih življenjskih okolij – družinskega okolja, soseske, vrtca, šole, osnovnega zdravstva in drugih institucij ter različnih organizacij za prostočasne dejavnosti. Prostovoljci, kot pomočniki otrokom s težavami, imajo pri tem še posebej pomembno vlogo.« – dr. Anica Mikuš Kos

Prostovoljsko delo kot vir pomoči otrokom in mladostnikom je danes strokovno utemeljeno in predstavlja dejavnik zaščite duševnega zdravja mladih prostovoljcev. Deluje lahko kot preventivni dejavnik, v socialno okolje pa vnaša solidarnostne pristope pomoči in podpore.

Na posvetu bomo spregovorili o pomenu aktivacije naravnih virov zaščite duševnega zdravja ter pomoči otrokom in mladostnikom. Poleg predstavitve teoretičnih izhodišč bodo na posvetu predstavljeni tudi primeri dobrih praks.

Nov datum posveta je 11. aprila 2023 v atriju Središča Rotunda v Kopru.

Prosimo vas, da se na posvet prijavite preko prijavnega obrazca.

 

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor