Slovesni dan prostovoljstva 2023

Na Slovesni dan prostovoljstva, v torek, 23. maja, smo ob 13. uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec razglasili prejemnike nazivov.

Častno pokroviteljstvo Slovesnega dne je prevzela predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.

Gostiteljica Slovesnega dne je bila Občina Žalec.

NAJ MENTOR IN NAJ MENTORICA PROSTOVOLJCEV

Naziv prejme Peter Čepin Tovornik, za kakovostno vodenje prostovoljcev znotraj Slovenskega društva Hospic ter spodbujanje prostovoljstva na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje. Odlikuje ga izjemna sposobnost koordinacije in motivacije prostovoljcev, sposobnost organizacije in timskega dela ter neverjetna predanost prostovoljstvu. Peter se ne ustraši nobenega izziva in vedno išče rešitve ter prostovoljcem nudi varen prostor, v okviru katerega mu zaupajo in se počutijo videne in slišane.

Naziv prejme Jerica Laznik, za izjemno koordiniranje in mentorstvo prostovoljcem znotraj projekta Starejši za starejše v Zasavju na predlog Zveze društev upokojencev Slovenije. Prostovoljci jo izpostavljajo kot mentorico, ki jih podpira in jim pomaga reševati težave z individualnim pristopom in veliko mero empatije. Prostovoljce povezuje, zanje organizira različne dogodke in vzpostavlja sodelovanje z organizacijami in javnimi zavodi v lokalnem okolju.

Posebno priznanje za življenjsko delo na področju mentorstva prostovoljcev v letu 2023 in za izjemen doprinos k spodbujanju in razvoju prostovoljstva znotraj šolskega sistema prejme Metka Čebulj, na predlog Gimnazije Ravne na Koroškem. Posebno priznanje prejmejo še Mojca Brezovnik za kakovostno vključevanje in podporo mladim prostovoljcem v okviru Društva Center za pomoč mladim, Andreja Sušnik za izjemno podporo prostovoljcem, ki delajo z otroki in mladimi z izkušnjo nasilja v okviru Društva za nenasilno komunikacijo, ter Kornelija Kaurin za kakovostno podporo in vključevanje prostovoljcev v programe TOM telefon in otroški parlament v okviru Zveze prijateljev mladine Maribor.

 

 

Vsem iskrene čestitke! Več o nazivu in utemeljitve preberite na tej povezavi.

NAJ PROSTOVOLJEC IN NAJ PROSTOVOLJKA ZAPOSLEN/A V JAVNI UPRAVI

Naziv prejme Vesna Burjak, imenovana na predlog Občine Črna na Koroškem. Zaposlena na OŠ Črna na Koroškem je dolgoletna prostovoljka na različnih področjih in deluje kot povezovalni člen v svojem kraju. Številne prostovoljske aktivnosti izvaja ne samo v okviru šole, ampak tudi v Društvu prijateljev mladine Črna, Društvu literatov Mežiške doline, Kulturnem društvu Franc Piko in drugih. Je dolgoletna voditeljica in povezovalka dogodkov in koncertov na večjih kulturnih prireditvah v kraju, svoj prosti čas nameni ustvarjalnim delavnicam za otroke ter nudi pomoč in družabništvo osebi z avtizmom. Ima izreden čut za sočloveka, njena pozitivna energija in življenjska naravnanost ter poseben odnos do soljudi pa jo oblikuje v prostovoljko, ki jo imajo ljudje zelo radi in ji zaupajo.

Naziv prejme Tadej Rogelja, imenovan na predlog Univerze na Primorskem. Zaposlen je kot asistent na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – Turistica, kot prostovoljec pa sodeluje v številnih prostovoljskih projektih pri organizacijah, kot so: Športno kulturno turistično društvo Farjovca, Civilna zaščita, Pihalni orkester Komen, Jamarski klub Temnica in Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica. Leto 2022 je najbolj zaznamoval njegov prostovoljski prispevek pri gašenju največjega gozdnega požara v zgodovini Slovenije, kjer je zgorelo več kot 2.000 hektarjev gozdnih in travniških površin. Pokazal je veliko mero angažiranosti, odgovornosti, sočutja, znanja in pripravljenosti na pomoč. Tovrstne vrednote prenaša na študente in zaposlene ter jih spodbuja k aktivnemu vključevanju v prostovoljske aktivnosti.

Posebno priznanje prejmejo Jerneja Mastnak za izjemno  prostovoljsko udejstvovanje na področju humanitarnega dela, Nikolaja Munih za dolgoletno in izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju medgeneracijskega sodelovanja, ter Renati Rupreht za izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju dela z mladimi.

Vsem iskrene čestitke! Več o nazivu in utemeljitve preberite na tej povezavi.

NAJ PROJEKT MEDGENERACIJSKEGA PROSTOVOLJSTVA

Naziv prejme projekt Daruj, razveseljuj, na predlog Mladinskega centra Žalec. Namen projekta je bilo povezovanje stanovalcev socialno-varstvenega zavoda Dom Nine Pokorn – Grmovje z javnostjo ter destigmatizacija te ustanove. Znotraj projekta so sodelovali študentje, odrasli in starostniki iz različnih regij v Sloveniji. Skupina prostovoljcev je glede na potrebe populacije v domu pripravila več donacijskih akcij, v okviru katerih so obdarili več kot 205 stanovalcev na 16 enotah doma. Organizirali so tudi delavnice in skupen povezovalni dogodek, v okviru katerega so se družili in povezali s stanovalci.

Posebno priznanje prejme projekt Simbioza SKUPNOST v izvedbi Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana za prispevek k trajnostnemu razvoju medgeneracijskega sodelovanja v Sloveniji.

 

Vsem iskrene čestitke! Več o nazivu in utemeljitve preberite na tej povezavi.

NAJ PROSTOVOLJSKA ZGODBA

Naziv prejme članek »Ne vemo, kdo je ta, ki nas pelje. Ne vemo niti, kam točno gremo. Mislite, da nas bodo ubili?« avtorice Klare Širovnik, novinarke časnika Večer. Novinarka je takoj po izbruhu vojne v Ukrajini, ob prihodu prvih beguncev, s kolegom fotografom Robertom Balnom odpotovala na poljsko-ukrajinsko mejo. Spremljala je, kako prostovoljci oskrbujejo ukrajinske družine in jih pospremijo na pot v druge evropske države. Klara Širovnik je eksodus bibličnih razsežnosti opisala doživeto, z veliko mero empatije in občutkom za detajle, ki odražajo osebno razdajanje prostovoljcev za sočloveka. Iz njenega pisanja veje sporočilo, da brez prostovoljskega gibanja Evropa ne bo našla poti iz vojne, nazaj k miru.

Posebno priznanje prejmeta Tatjana Pihlar za zgodbo Srečna je, če osrečuje v Nedeljskem Dnevniku in Tina Strmčnik za zgodbo »Nazaj dobim več, kot dam« v Novem tedniku.

Vsem iskrene čestitke! Več o nazivu in utemeljitve preberite na tej povezavi.

PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA

(občine, ki aktivno spodbujajo prostovoljstvo)

Prostovoljci so močno vezivo naših lokalnih skupnosti. Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin naziv Prostovoljstvu prijazna občina prejelo 46 slovenskih občin.

Naziv je ponovno potrdilo 42 občin: Mestne občine Celje, Koper, Kranj, Krško, Murska Sobota, Nova Gorica, Slovenj Gradec in Velenje ter občine Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrova – Polhov Gradec, Domžale, Gornja Radgona, Hrastnik, Hrpelje – Kozina, Ivančna Gorica, Kamnik, Kanal ob Soči, Kočevje, Laško, Logatec, Lovrenc na Pohorju, Markovci, Medvode, Miren – Kostanjevica, Mislinja, Postojna, Prebold, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Štore, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Vodice in Žalec.

Letos so naziv prvič pridobile 4 občine: Ankaran, Dravograd, Radovljica in Ruše.

Vsem iskrene čestitke! Več o nazivu in utemeljitve preberite na tej povezavi.

JUNAKI NAŠEGA ČASA

(šole in dijaški domovi z najbolje organiziranim prostovoljstvom)

Naziv z namenom razvoja in promocije prostovoljstva med mladimi podeljujemo zavodom, ki poleg tega zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev. Učenci, dijaki in njihovi mentorji so se ponovno angažirali in izpeljali številne prostovoljske aktivnosti in navdihujoče prostovoljske zgodbe. Letos smo naziv podelili 35 vzgojno-izobraževalnim zavodom.

Naziv za leto 2022/23 je prvič pridobilo 11 osnovnih in srednjih šol: osnovne šole Bojana Ilicha (Maribor), Dekani, Ferda Vesela (Šentvid pri Stični), Franca Rozmana Staneta (Ljubljana), Medvode, Prestranek, Šenčur in Škofljica, Gimnazija Antona Aškerca (Ljubljana), Srednja gostinska in turistična šola Radovljica inSrednja zdravstvena šola Slovenj Gradec.

24 vzgojno-izobraževalnih zavodov je naziv potrdilo: osnovne šole Franceta Bevka (Ljubljana), Grad, Janka Glazerja Ruše, Janka Ribiča (Cezanjevci), Jožeta Hudalesa Jurovski dol, Komenda Moste, Kuzma, Lava (Celje), Loka (Črnomelj), Lovrenc na Pohorju, Lucija, Olge Meglič, Orehek Kranj, Pohorskega bataljona Oplotnica, Preska, Rudolfa Maistra Šentilj, Sladki Vrh, Šmartno pri Litiji, Toneta Čufarja (Ljubljana), Zreče, podružnična osnovna šola Bilje, Dijaški dom Antona Martina Slomška, Gimnazija Celje – Center in Srednja zdravstvena šola Ljubljana.

Iskrene čestitke vsem! Več o nazivu in utemeljitve preberite na tej povezavi.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor