Pomoč žrtvam poplav in plazov v avgustu 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo letak, kjer so zbrane informacije o načinih pomoči žrtvam poplav in plazov v avgustu 2023. Ponujajo izredno denarno pomoč kot solidarnostno pomoč, izredno denarno pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja, subvencije tržne najemnine in neupoštevanje poškodovanega premoženja ter informirajo o spremembah vrednosti nepremičnine za letne pravice iz javnih sredstev in o subvencijah vrtca in šolske prehrane.

Vse žrtve poplav in plazov iz avgusta 2023, ne glede na dohodek ali premoženje, so upravičene do izredne denarne socialne pomoči (IDP) oziroma do tako imenovane solidarnostne pomoči, ki bo izplačana kot enkratni znesek v višini največ 7 minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot višina škode oz. višina škode, navedene na vlogi.

Solidarnostna pomoč NI predmet omejitve dedovanja in se ne upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, štipendije itd.).

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor