Spoznavanje evropskih vrednot v prostovoljstvu v Evropi #REVIVE

Prostovoljstvo in aktivizem povezujeta ljudi, motivirane za naslavljanje globalnih izzivov, kot so posledice podnebnih sprememb in migracije, pa tudi pandemija Covid-19. Solidarnost je lahko gonilo, ki nudi možnosti za reševanje skupnih izzivov in neenakosti ter deluje v boju za zaščito pravic in podporo ljudem v stiski.

Prostovoljci s svojim delovanjem prispevate k zmanjševanju diskriminacije in preprečevanju sovražnega govora, ozaveščajo o različnih ranljivih skupinah in manjšinah ter pomembno prispevate k spoštovanju človekovih pravic, solidarnosti, enakosti in aktivnemu državljanstvu. To presega le pomoč pri izvajanju pomembnih nalog v družbi, ampak igra pomembno vlogo tudi pri socialni vključenosti, krepitvi medosebnih odnosov in utiranju poti k uresničevanju evropskih vrednot. Kakšen pa je v tem procesu namen ozaveščanja vrednot v prostovoljstvu in kakšno gonilo našega prostovoljstva te predstavljajo?

Na dvournem seminarju o pomenu evropskih vrednot v prostovoljstvu v Evropi bomo raziskovali, kako se temeljne vrednote EU povezujejo z vrednotami, ki oblikujejo prostovoljstvo. Predstavili bomo, kakšne so možnosti podpore prostovoljcev na ravni EU in kakšna podpora bi bila na tem področju še potrebna.

Seminar bo potekal v četrtek, 12. oktobra 2023 od 10.00 do 12.00, preko spletne platforme ZOOM. Udeležba na seminarju je brezplačna, prijavite se lahko preko spletnega obrazca.

Obravnavali bomo vprašanja:

  • Katere so evropske vrednote in kako se te udejanjajo v prostovoljstvu?
  • O družbenem vplivu prostovoljstva in kako se to povezuje z vrednotami EU.
  • Kako naše prostovoljstvo ali prostovoljstvo v naši organizaciji odraža temeljne vrednote EU?
  • Na kakšen način v komunikacijo s prostovoljci vključiti vrednote?
  • Ali je prostovoljstvo v naši organizaciji resnično vključujoče in katere spremembe lahko načrtujemo, da bi to izboljšali?
  • Načini podpore EU prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam, za spodbujanje in zagovarjanje skupnih evropskih vrednot.

Delavnica je namenjena mentorjem_icam in koordinatorjem_icam prostovoljcev v organizacijah ter prostovoljcem_kam.

Za več informacij o delavnici se obrnite na Vesno Strlič na elektronskem naslovu usposabljanja@filantropija.org ali na telefonski številki (01) 433 40 24.

Seminar o Razkrivanju evropskih vrednot v prostovoljstvu v Evropi (REVIVE) Slovenska filantropija pripravlja v sodelovanju s CEV-om (Evropski prostovoljski center). V okviru projekta VERA 2023 (Volunteering, equality, rights, action), ki ga vodi CEV – evropski prostovoljski center, Slovenska filantropija izvaja usposabljanja in delavnice z namenom opolnomočenja prostovoljskega sektorja na teme, ki jih skupno povzema krepitev demokratične participacije, inkluzije in naslavljanje diskriminatornih praks.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor