Razpis za delovno mesto sodelavka na področju prostovoljstva v Ljubljani (M/Ž)

Slovenska filantropija razpisuje prosto delovno mesto Sodelavka na programu Prostovoljstvo (M/Ž) v Ljubljani.*

Delovne obveznosti:

 • delo v okviru projekta/programa: vodenje programa prostovoljski servis, organiziranje in koordiniranje prostovoljskega dela v okviru programa Prostovoljski servis, povezovanje prostovoljk_cev z uporabnicami_ki, mentorska podpora prostovoljkam_cem, spremljanje in evidentiranje dela prostovoljk_cev,
 • priprava in vodenje izobraževanj,
 • promocija prostovoljstva in vključevanje prostovoljcev_k,
 • organizacija dogodkov,
 • zagovorništvo, informiranje in osveščanje strokovne ter širše javnosti,
 • povezovanje in sodelovanje z drugimi organizacijami in institucijami,
 • priprava poročil,
 • sodelovanje na skupnih dogodkih in aktivnostih Slovenske filantropije,
 • spoštovanje in izvajanje predpisov in ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu in s področja požarne varnosti med delovnim procesom,
 • opravljanje drugih nalog na podlagi statuta Slovenske filantropije, pogodbe o zaposlitvi, zakona, drugih predpisov, internih aktov ter ustnega ali pisnega navodila izvršne direktorice, namestnice / pomočnice izvršne direktorice, vodje programske enote Prostovoljstvo in vodje projekta.

Pogoji za prijavo:

 • zahtevana stopnja izobrazbe najmanj VI/1, družboslovna, humanistična in druge podobne smeri, podrobnejše smer socialno delo, psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri,
 • opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva ali možnost opravljanja strokovnega izpita,
 • dobro pisno in govorno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • dobro znanje dela z računalnikom (najmanj Word in Excel),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • potrdilo o nekaznovanosti (kandidat ga predloži ob povabilu na razgovor)

Med kandidati_kami, ki bodo izpolnjevali vse kriterije delodajalca za zasedbo razpisanega delovnega mesta, bomo prednost dali kandidatu_ki z lastno prostovoljsko izkušnjo.

Pomembne informacije:

 • Delo bo potekalo v Ljubljani za polni delovni čas, potekalo bo izmenično, v dopoldanskem in popoldanskem času.
 • Pričetek dela bo predvidoma marca, za obdobje enega leta, oz. za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu.
 • Poskusno obdobje je 3 mesece.

Prijave zbiramo do vključno petka, 2. 2. 2024, kandidati_ke naj pošljejo motivacijsko pismo, življenjepis (CV) in potrdila o pridobljeni izobrazbi po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@filantropija.org, zadeva: »Prijava na prosto delovno mesto Sodelavka na programu Prostovoljstvo (M/Ž) «. Dodatne informacije dobite pri Tjaši Arko na telefonski številki 031 786 028.

*vse besede, ki so zapisane v ženski slovnični obliki, so uporabljene kot nevtralne za vse spole.

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor