Posvet Medgeneracijski skupnostni centri za vključujočo družbo

Na posvetu Medgeneracijski skupnostni centri za vključujočo družbo, ki sta ga Vlada Republike Slovenije in Slovenska filantropija organizirala 21. decembra 2015 v Ljubljani, je strokovno javnost nagovorila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak. Poudarila je pomen vzpostavljanja mreže medgeneracijskih skupnostnih centrov, pri tem pa izpostavila, da bi jih lahko poimenovali večgeneracijski skupnostni centri. Namen centrov, kot je povedala ministrica, naj bi bilo socialno vključevanje najbolj ranljivih skupin prebivalcev: starejših, brezposelnih, mladih z manj priložnostmi.

Ob predstavitvi že delujočih medgeneracijskih centrov in programov – Hiše Sadeži družbe, Regijski medgeneracijski center, Medgeneracijski centri MORS in Zadruga Mozaik generacij – so udeleženci ugotavljali, da na terenu obstajajo različni pristopi in modeli, ki učinkovito naslavljajo potrebe različnih skupin prebivalstva in potrebujejo dolgoročno sistemsko podporo. Nacionalna strategija socialnega varstva predvideva vzpostavitev 15 medgeneracijskih centrov, storitve, ki bi jih naj centri pokrivali sta predstavili mag. Ružica Boškić (Direktorat za družino) in Marjeta Istenič Ferlan (Direktorat za socialo) MDDSZEM.

Predstavitve s posveta:

Hiše Sadeži družbe – Barbara Goričan (Slovenska filantropija)

Regijski center medgeneracijskega druženja – Suzi Kvas (Javni zavod Socio)

Mozaik generacij – Lidija Ribič

Predstavitev regijskega sodelovanja in financiranja medgeneracijskega centra – mag. Darko Krajnc

Medgeneracijski skupnostni centri v RS: koncepti in dileme – mag. Barbara Kobal Tomc

Preventivni programi v večgeneracijskih centrih  – mag. Ružica Boškić

Podporni programi spodbujanja socialnega podjetništva

Ker je modelov in projektov medgeneracijskih centrov več, smo udeležence posveta povabila naj nam do 8.1.2016 pošljejo predloge, ki jih bomo oblikovali v zaključke in jih posredovali pristojnim ministrstvom in zainteresirani javnosti.

 

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas